Anna Pehrsdotter

Namn

NamnAnna Pehrsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarPehr Andersson (≈1590 - ≈1650)
HalvbrorAnders Pehrsson (≈1615 - )
HalvbrorErich Pehrsson (≈1620 - )
HalvbrorNils Pehrsson (≈1622 - )
HalvbrorMatts Pehrsson (≈1625 - )
HalvbrorLars Pehrsson (≈1630 - 1672)
HalvsysterMalin Pehrsdotter (1636 - )
MakePehr Larsson (≈1620 - [1652-1676])
Vigsel≈1642
MakeOlof Larsson (1628 - 1698)
Vigsel1676-09-17
SonPeder Pehrsson (1644 - )
SonAnders Persson (1647 - 1718-01-25)
DotterKerstin Pehrsdotter (1652 - )

Släktskap

Treee5065f38ad35025056d5fdd2b93PehrAndersson≈1590 - ≈1650e5034dfd1b948181d5e0a9eea9eLarsPehrsson≈1630 - 1672e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e5034dfd1b948181d5e0a9eea9ee50665f001632140e7a8fc28eAndersPehrsson≈1615 - e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e50665f001632140e7a8fc28ee506670a6ac73d3ec5488e8bf0eErichPehrsson≈1620 - e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e506670a6ac73d3ec5488e8bf0ee50667a2f984279d456ae67e4eaNilsPehrsson≈1622 - e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e50667a2f984279d456ae67e4eae506682c8226b330f2eac842a6aMattsPehrsson≈1625 - e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e506682c8226b330f2eac842a6ae5fb2943d9c3c3240b53d177efcAnnaPehrsdotter1617 - 1695e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e5fb2943d9c3c3240b53d177efce50668f3dc75630c9281caa321bMalinPehrsdotter1636 - e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e50668f3dc75630c9281caa321be5066abebb848c2d1f8a5e24e52AndersTholsson≈1550 - ≈1610e5066abebb848c2d1f8a5e24e52->e5065f38ad35025056d5fdd2b93e1cb11e44215bde3c8d2ad4b737AndersPersson1647 - 1718e5fb2b44b5b1fb3fed87f9a8d67PederPehrsson1644 - e4c2e012bc96c0d3eea7c2b4e10PehrLarsson≈1620 - [1652-1676]family_e4c2e012bc96c0d3eea7c2b4e10_e5fb2943d9c3c3240b53d177efce4c2e012bc96c0d3eea7c2b4e10->family_e4c2e012bc96c0d3eea7c2b4e10_e5fb2943d9c3c3240b53d177efce5fb2f68e746e78459671beeba4OlofLarsson1628 - 1698family_e5fb2f68e746e78459671beeba4_e5fb2943d9c3c3240b53d177efce5fb2f68e746e78459671beeba4->family_e5fb2f68e746e78459671beeba4_e5fb2943d9c3c3240b53d177efce5fb2943d9c3c3240b53d177efc->family_e4c2e012bc96c0d3eea7c2b4e10_e5fb2943d9c3c3240b53d177efce5fb2943d9c3c3240b53d177efc->family_e5fb2f68e746e78459671beeba4_e5fb2943d9c3c3240b53d177efce5fb2bdd33429d4f1c73c88410fKerstinPehrsdotter1652 - family_e4c2e012bc96c0d3eea7c2b4e10_e5fb2943d9c3c3240b53d177efc->e1cb11e44215bde3c8d2ad4b737family_e4c2e012bc96c0d3eea7c2b4e10_e5fb2943d9c3c3240b53d177efc->e5fb2b44b5b1fb3fed87f9a8d67family_e4c2e012bc96c0d3eea7c2b4e10_e5fb2943d9c3c3240b53d177efc->e5fb2bdd33429d4f1c73c88410f