Widich Olofsson

Namn

NamnWidich Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1615, Enfastbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarOlof Halfvarsson (≈1580 - ≈1660)
MorKirstin Larsdotter (≈1580 - 1663-03-22)
BrorLars Olofsson (1605 - )
BrorOloff Olofsson (1608 - 1694-01-20)
BrorHalfvard Olofsson (≈1610 - 1664-02-21)
SysterKerstin Olofsdotter (≈1620 - )
BrorHans Olofsson (≈1622 - )
BrorErich Olofsson (1626 - 1698)

Släktskap

Treee5f15f76a9d3b693234f24cd68aWidichOlofsson≈1615 - e56d90e39aa4e638f4b70e1db4cOlofHalfvarsson≈1580 - ≈1660family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c->family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743ErichOlofsson1626 - 1698e5f1521299423c447d15fa10206OloffOlofsson1608 - 1694e5f15e15c002cd0f6f9d0532485LarsOlofsson1605 - e5f15ea30334f72c1395ede58c1HalfvardOlofsson≈1610 - 1664e5f1607a7f771975cfbf3ada95cHansOlofsson≈1622 - e56d9154cd95f5233d1fea9ee1KirstinLarsdotter≈1580 - 1663e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1e5f15ffa3a37036201c2b9c8f7fKerstinOlofsdotter≈1620 - family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15f76a9d3b693234f24cd68afamily_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f1521299423c447d15fa10206family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15e15c002cd0f6f9d0532485family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15ea30334f72c1395ede58c1family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f1607a7f771975cfbf3ada95cfamily_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15ffa3a37036201c2b9c8f7f