Oloff Olofsson

Namn

NamnOloff Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1608, Enfastbo, Norrbärke (W)
Död1694-01-20, Hagge, Norrbärke (W)

Familj

FarOlof Halfvarsson (≈1580 - ≈1660)
MorKirstin Larsdotter (≈1580 - 1663-03-22)
BrorLars Olofsson (1605 - )
BrorHalfvard Olofsson (≈1610 - 1664-02-21)
BrorWidich Olofsson (≈1615 - )
SysterKerstin Olofsdotter (≈1620 - )
BrorHans Olofsson (≈1622 - )
BrorErich Olofsson (1626 - 1698)
MakaLisbet Olofsdotter (1608 - ≈1650)
Vigsel≈1628
MakaAnna Ersdotter (1612 - 1690)
Vigsel
SonHans Olofsson (1628 - )
SonHalfvar Olofsson (≈1630 - )
DotterKerstin Olofsdotter (1632 - )
SonOloff Olofsson (≈1635 - )
DotterAnna Olofsdotter (1642 - )
DotterCarin Olsdotter (1643-05-01 - 1698)
SonJohan Olofsson (1646 - )
SonLars Olofsson (1647 - )

Släktskap

Treee5f1521299423c447d15fa10206OloffOlofsson1608 - 1694family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3be5f1521299423c447d15fa10206->family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3bfamily_e5f1521299423c447d15fa10206_e5f154aedfc5627537fbb741c84e5f1521299423c447d15fa10206->family_e5f1521299423c447d15fa10206_e5f154aedfc5627537fbb741c84e56d90e39aa4e638f4b70e1db4cOlofHalfvarsson≈1580 - ≈1660family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c->family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1e5f1559c48a341c5e1ad22453b3HansOlofsson1628 - e5f15693fac5b3164041bb1e7a3HalfvarOlofsson≈1630 - e5f1584babe40a7f2c240196ddcOloffOlofsson≈1635 - e5f159d9dce65a081956bb9ba23JohanOlofsson1646 - e5f15a7593a235dfaa29db4c21bLarsOlofsson1647 - e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743ErichOlofsson1626 - 1698e5f15e15c002cd0f6f9d0532485LarsOlofsson1605 - e5f15ea30334f72c1395ede58c1HalfvardOlofsson≈1610 - 1664e5f15f76a9d3b693234f24cd68aWidichOlofsson≈1615 - e5f1607a7f771975cfbf3ada95cHansOlofsson≈1622 - e56d9154cd95f5233d1fea9ee1KirstinLarsdotter≈1580 - 1663e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1e5f1399d02f410967bb910c0249CarinOlsdotter1643 - 1698e5f1578a4986eb108a6d9f751fbKerstinOlofsdotter1632 - e5f15920767defa17f38afbc9eAnnaOlofsdotter1642 - e537080d80c30041af489d75f3bLisbetOlofsdotter1608 - ≈1650e537080d80c30041af489d75f3b->family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3be5f154aedfc5627537fbb741c84AnnaErsdotter1612 - 1690e5f154aedfc5627537fbb741c84->family_e5f1521299423c447d15fa10206_e5f154aedfc5627537fbb741c84e5f15ffa3a37036201c2b9c8f7fKerstinOlofsdotter≈1620 - family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f1559c48a341c5e1ad22453b3family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f15693fac5b3164041bb1e7a3family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f1584babe40a7f2c240196ddcfamily_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f159d9dce65a081956bb9ba23family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f15a7593a235dfaa29db4c21bfamily_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f1399d02f410967bb910c0249family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f1578a4986eb108a6d9f751fbfamily_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f15920767defa17f38afbc9efamily_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f1521299423c447d15fa10206family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e1eeb6613d24e2d48cf8adaa743family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15e15c002cd0f6f9d0532485family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15ea30334f72c1395ede58c1family_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15f76a9d3b693234f24cd68afamily_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f1607a7f771975cfbf3ada95cfamily_e56d90e39aa4e638f4b70e1db4c_e56d9154cd95f5233d1fea9ee1->e5f15ffa3a37036201c2b9c8f7f