Anna Olofsdotter

Namn

NamnAnna Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1585, Östermoren, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarOlof Nilsson (≈1545 - ≈1620)
MorKarin Olofsdotter (≈1550 - )
BrorPehr Olofsson (≈1570 - )
BrorErich Olofsson (≈1575 - ≈1655)
BrorMatts Olofsson (≈1580 - ≈1605)
BrorDaniel Olofsson (≈1582 - )
SysterIngeborg Olofsdotter (≈1590 - )
SysterMalin Olofsdotter (1594 - )

Släktskap

Treee51ff802dbe589b2198be042ca6OlofNilsson≈1545 - ≈1620family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e51ff802dbe589b2198be042ca6->family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e51cd600c0c477895fafe7b1e0aNilsOlofsson≈1510 - ≈1570e51cd600c0c477895fafe7b1e0a->e51ff802dbe589b2198be042ca6e5ee0ef4dcb561cae919f623b6aErichOlofsson≈1575 - ≈1655e5ee21809b977c1da49b825a7f6PehrOlofsson≈1570 - e5ee225a8d411d65fca29596420MattsOlofsson≈1580 - ≈1605e5ee240c3653b27c0ed33ec4e0eDanielOlofsson≈1582 - e5ee24ede5d22857b139557472dAnnaOlofsdotter≈1585 - e5ee20042e733f64c99fbaf6518KarinOlofsdotter≈1550 - e5ee20042e733f64c99fbaf6518->family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e5ee25e20b465778facb755bac1IngeborgOlofsdotter≈1590 - e5ee266b2697703cb99c74f6c8MalinOlofsdotter1594 - family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee0ef4dcb561cae919f623b6afamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee21809b977c1da49b825a7f6family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee225a8d411d65fca29596420family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee240c3653b27c0ed33ec4e0efamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee24ede5d22857b139557472dfamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee25e20b465778facb755bac1family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee266b2697703cb99c74f6c8