Karin Olofsdotter

Namn

NamnKarin Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1550
BosattÖstermoren, Norrbärke (W)
Död

Familj

MakeOlof Nilsson (≈1545 - ≈1620)
Vigsel≈1568
SonPehr Olofsson (≈1570 - )
SonErich Olofsson (≈1575 - ≈1655)
SonMatts Olofsson (≈1580 - ≈1605)
SonDaniel Olofsson (≈1582 - )
DotterAnna Olofsdotter (≈1585 - )
DotterIngeborg Olofsdotter (≈1590 - )
DotterMalin Olofsdotter (1594 - )

Släktskap

Treee5ee0ef4dcb561cae919f623b6aErichOlofsson≈1575 - ≈1655e5ee21809b977c1da49b825a7f6PehrOlofsson≈1570 - e5ee225a8d411d65fca29596420MattsOlofsson≈1580 - ≈1605e5ee240c3653b27c0ed33ec4e0eDanielOlofsson≈1582 - e51ff802dbe589b2198be042ca6OlofNilsson≈1545 - ≈1620family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e51ff802dbe589b2198be042ca6->family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e5ee20042e733f64c99fbaf6518KarinOlofsdotter≈1550 - e5ee20042e733f64c99fbaf6518->family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e5ee24ede5d22857b139557472dAnnaOlofsdotter≈1585 - e5ee25e20b465778facb755bac1IngeborgOlofsdotter≈1590 - e5ee266b2697703cb99c74f6c8MalinOlofsdotter1594 - family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee0ef4dcb561cae919f623b6afamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee21809b977c1da49b825a7f6family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee225a8d411d65fca29596420family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee240c3653b27c0ed33ec4e0efamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee24ede5d22857b139557472dfamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee25e20b465778facb755bac1family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee266b2697703cb99c74f6c8