Anna Ersdotter

Namn

NamnAnna Ersdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1626-06-24, Östermoren, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarErich Olofsson (≈1575 - ≈1655)
HalvbrorAnders Ersson (1616 - 1688-06-05)
HalvbrorErich Ersson (≈1620 - )
HalvsysterBrita Ersdotter (1624 - )
HalvsysterKarin Ersdotter (1625 - )
HalvsysterElisabet Ersdotter (1628-10-14 - )
HalvsysterMargreta Ersdotter (1634 - )
HalvsysterSusanna Ersdotter (≈1635 - 1687)

Släktskap

Treee5ee0ef4dcb561cae919f623b6aErichOlofsson≈1575 - ≈1655e5ee10277b25a0614d978141c1aAndersErsson1616 - 1688e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee10277b25a0614d978141c1ae5ee129490038bba54f93697c64ErichErsson≈1620 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee129490038bba54f93697c64e5ee1af22465e1f6e4f78453243AnnaErsdotter1626 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee1af22465e1f6e4f78453243e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5SusannaErsdotter≈1635 - 1687e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5e5ee19a345756b8d115d8adbcBritaErsdotter1624 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee19a345756b8d115d8adbce5ee1a4858412466a5dbbc28136KarinErsdotter1625 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee1a4858412466a5dbbc28136e5ee1bf2b196a4923267200241bElisabetErsdotter1628 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee1bf2b196a4923267200241be5ee1c9d7d25f89fd11ddd65f01MargretaErsdotter1634 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee1c9d7d25f89fd11ddd65f01e51ff802dbe589b2198be042ca6OlofNilsson≈1545 - ≈1620family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e51ff802dbe589b2198be042ca6->family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e51cd600c0c477895fafe7b1e0aNilsOlofsson≈1510 - ≈1570e51cd600c0c477895fafe7b1e0a->e51ff802dbe589b2198be042ca6e5ee20042e733f64c99fbaf6518KarinOlofsdotter≈1550 - e5ee20042e733f64c99fbaf6518->family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a