Erich Olofsson

Namn

NamnErich Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarOlof Nilsson (≈1545 - ≈1620)
MorKarin Olofsdotter (≈1550 - )
BrorPehr Olofsson (≈1570 - )
BrorMatts Olofsson (≈1580 - ≈1605)
BrorDaniel Olofsson (≈1582 - )
SysterAnna Olofsdotter (≈1585 - )
SysterIngeborg Olofsdotter (≈1590 - )
SysterMalin Olofsdotter (1594 - )
MakaN N
Vigsel≈1615
SonAnders Ersson (1616 - 1688-06-05)
SonErich Ersson (≈1620 - )
DotterBrita Ersdotter (1624 - )
DotterKarin Ersdotter (1625 - )
DotterAnna Ersdotter (1626-06-24 - )
DotterElisabet Ersdotter (1628-10-14 - )
DotterMargreta Ersdotter (1634 - )
DotterSusanna Ersdotter (≈1635 - 1687)

Släktskap

Treee5ee0ef4dcb561cae919f623b6aErichOlofsson≈1575 - ≈1655e5ee10277b25a0614d978141c1aAndersErsson1616 - 1688e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee10277b25a0614d978141c1ae5ee129490038bba54f93697c64ErichErsson≈1620 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee129490038bba54f93697c64e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5SusannaErsdotter≈1635 - 1687e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5e5ee19a345756b8d115d8adbcBritaErsdotter1624 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee19a345756b8d115d8adbce5ee1a4858412466a5dbbc28136KarinErsdotter1625 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee1a4858412466a5dbbc28136e5ee1af22465e1f6e4f78453243AnnaErsdotter1626 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee1af22465e1f6e4f78453243e5ee1bf2b196a4923267200241bElisabetErsdotter1628 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee1bf2b196a4923267200241be5ee1c9d7d25f89fd11ddd65f01MargretaErsdotter1634 - e5ee0ef4dcb561cae919f623b6a->e5ee1c9d7d25f89fd11ddd65f01e51ff802dbe589b2198be042ca6OlofNilsson≈1545 - ≈1620family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e51ff802dbe589b2198be042ca6->family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e51cd600c0c477895fafe7b1e0aNilsOlofsson≈1510 - ≈1570e51cd600c0c477895fafe7b1e0a->e51ff802dbe589b2198be042ca6e5ee21809b977c1da49b825a7f6PehrOlofsson≈1570 - e5ee225a8d411d65fca29596420MattsOlofsson≈1580 - ≈1605e5ee240c3653b27c0ed33ec4e0eDanielOlofsson≈1582 - e5ee20042e733f64c99fbaf6518KarinOlofsdotter≈1550 - e5ee20042e733f64c99fbaf6518->family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e5ee24ede5d22857b139557472dAnnaOlofsdotter≈1585 - e5ee25e20b465778facb755bac1IngeborgOlofsdotter≈1590 - e5ee266b2697703cb99c74f6c8MalinOlofsdotter1594 - family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee0ef4dcb561cae919f623b6afamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee21809b977c1da49b825a7f6family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee225a8d411d65fca29596420family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee240c3653b27c0ed33ec4e0efamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee24ede5d22857b139557472dfamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee25e20b465778facb755bac1family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee266b2697703cb99c74f6c8