Erich Erichsson

Namn

NamnErich Erichsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1636, Harnäs, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarErich Nilsson (≈1595 - 1664-02-21)
MorAnna (≈1595 - 1677)
BrorNils Erichsson (1616 - )
BrorPehr Erichsson (≈1620 - )
BrorLars Erichsson (≈1625 - )
BrorJohan Erichsson (1632 - 1697)
BrorSamuel Erichsson (1637 - )
BrorOlof Erichsson (1642 - )
SysterElisabet Erichsdotter (1644 - )

Släktskap

Treee5edc6f7974510ce8279460789dErichErichsson1636 - e563e8a36bd23f3a842b857b14bErichNilsson≈1595 - 1664family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4e563e8a36bd23f3a842b857b14b->family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4e563e4c82ba673d24e138fc8e22NilsNilsson≈1570 - ≈1658family_e563e4c82ba673d24e138fc8e22_e563e5201b26c7e8d644c161654e563e4c82ba673d24e138fc8e22->family_e563e4c82ba673d24e138fc8e22_e563e5201b26c7e8d644c161654e563e5f71583e5c3ee3ae3185caNilsNilsson≈1530 - ≈1624family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca->family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e5edb4ce5757f9fad8897eeb749JohanErichsson1632 - 1697e5edc550be425e9e97a33d432f6NilsErichsson1616 - e5edc5f2c6a1ff31f4f272d3e52PehrErichsson≈1620 - e5edc66f7393cb92ebe7b378c42LarsErichsson≈1625 - e5edc77eac850a17d64de0b84d6SamuelErichsson1637 - e5edc80862a255f9f85d2aa5602OlofErichsson1642 - e563e62edff5a21e2a77859a1KarinNilsdotter≈1540 - [1590-1620]e563e62edff5a21e2a77859a1->family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e563e5201b26c7e8d644c161654BritaWidichsdotter≈1575 - e563e5201b26c7e8d644c161654->family_e563e4c82ba673d24e138fc8e22_e563e5201b26c7e8d644c161654e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4Anna≈1595 - 1677e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4e5edc8801342aeac6a3271aef8cElisabetErichsdotter1644 - family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc6f7974510ce8279460789dfamily_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edb4ce5757f9fad8897eeb749family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc550be425e9e97a33d432f6family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc5f2c6a1ff31f4f272d3e52family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc66f7393cb92ebe7b378c42family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc77eac850a17d64de0b84d6family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc80862a255f9f85d2aa5602family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc8801342aeac6a3271aef8cfamily_e563e4c82ba673d24e138fc8e22_e563e5201b26c7e8d644c161654->e563e8a36bd23f3a842b857b14bfamily_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1->e563e4c82ba673d24e138fc8e22