Anna

Namn

NamnAnna (Efternamn saknas)

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1595
Död1677, Harnäs, Norrbärke (W)

Familj

MakeErich Nilsson (≈1595 - 1664-02-21)
Vigsel≈1615
SonNils Erichsson (1616 - )
SonPehr Erichsson (≈1620 - )
SonLars Erichsson (≈1625 - )
SonJohan Erichsson (1632 - 1697)
SonErich Erichsson (1636 - )
SonSamuel Erichsson (1637 - )
SonOlof Erichsson (1642 - )
DotterElisabet Erichsdotter (1644 - )

Släktskap

Treee5edb4ce5757f9fad8897eeb749JohanErichsson1632 - 1697e5edc550be425e9e97a33d432f6NilsErichsson1616 - e5edc5f2c6a1ff31f4f272d3e52PehrErichsson≈1620 - e5edc66f7393cb92ebe7b378c42LarsErichsson≈1625 - e5edc6f7974510ce8279460789dErichErichsson1636 - e5edc77eac850a17d64de0b84d6SamuelErichsson1637 - e5edc80862a255f9f85d2aa5602OlofErichsson1642 - e563e8a36bd23f3a842b857b14bErichNilsson≈1595 - 1664family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4e563e8a36bd23f3a842b857b14b->family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4Anna≈1595 - 1677e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4e5edc8801342aeac6a3271aef8cElisabetErichsdotter1644 - family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edb4ce5757f9fad8897eeb749family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc550be425e9e97a33d432f6family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc5f2c6a1ff31f4f272d3e52family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc66f7393cb92ebe7b378c42family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc6f7974510ce8279460789dfamily_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc77eac850a17d64de0b84d6family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc80862a255f9f85d2aa5602family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc8801342aeac6a3271aef8c