Johan Erichsson

Namn

NamnJohan Erichsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarErich Nilsson (≈1595 - 1664-02-21)
MorAnna (≈1595 - 1677)
BrorNils Erichsson (1616 - )
BrorPehr Erichsson (≈1620 - )
BrorLars Erichsson (≈1625 - )
BrorErich Erichsson (1636 - )
BrorSamuel Erichsson (1637 - )
BrorOlof Erichsson (1642 - )
SysterElisabet Erichsdotter (1644 - )
MakaSusanna Ersdotter (≈1635 - 1687)
Vigsel≈1655
SonOlof Johansson (1658 - 1699)
SonSamuel Johansson (≈1660 - )
SonLars Jansson (1663-10-04 - 1733-02-22)
DotterKarin Johansdotter (1666-02-11 - )
SonJohan Johansson (1667-10-01 - )
DotterAnna Johansdotter (1669-05-09 - 1740)
DotterMargreta Johansdotter (1670-11-06 - )
DotterElisabet Johansdotter (1673-01-26 - [1673-1677])
DotterElisabet Johansdotter (1677-10-28 - )
SonNils Johansson (1683-05-05 - )

Släktskap

Treee5edb4ce5757f9fad8897eeb749JohanErichsson1632 - 1697family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5e5edb4ce5757f9fad8897eeb749->family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5e563e8a36bd23f3a842b857b14bErichNilsson≈1595 - 1664family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4e563e8a36bd23f3a842b857b14b->family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4e563e4c82ba673d24e138fc8e22NilsNilsson≈1570 - ≈1658family_e563e4c82ba673d24e138fc8e22_e563e5201b26c7e8d644c161654e563e4c82ba673d24e138fc8e22->family_e563e4c82ba673d24e138fc8e22_e563e5201b26c7e8d644c161654e563e5f71583e5c3ee3ae3185caNilsNilsson≈1530 - ≈1624family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca->family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e1ca68e56251d8a0d558d919838LarsJansson1663 - 1733e5edb70426870ea5be7b6ea9fe8OlofJohansson1658 - 1699e5edb7df0743f12c25202d6bd93SamuelJohansson≈1660 - e5edb912f5d73e4d9cedbc68668JohanJohansson1667 - e5edc0316a1553feb23121aac67NilsJohansson1683 - e5edc550be425e9e97a33d432f6NilsErichsson1616 - e5edc5f2c6a1ff31f4f272d3e52PehrErichsson≈1620 - e5edc66f7393cb92ebe7b378c42LarsErichsson≈1625 - e5edc6f7974510ce8279460789dErichErichsson1636 - e5edc77eac850a17d64de0b84d6SamuelErichsson1637 - e5edc80862a255f9f85d2aa5602OlofErichsson1642 - e563e62edff5a21e2a77859a1KarinNilsdotter≈1540 - [1590-1620]e563e62edff5a21e2a77859a1->family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e563e5201b26c7e8d644c161654BritaWidichsdotter≈1575 - e563e5201b26c7e8d644c161654->family_e563e4c82ba673d24e138fc8e22_e563e5201b26c7e8d644c161654e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4Anna≈1595 - 1677e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4e5edb87ba8e42027f06ad863d5bKarinJohansdotter1666 - e5edb9a5ee6579be26d2feb0c98AnnaJohansdotter1669 - 1740e5edbab165433a22a11452c2dacMargretaJohansdotter1670 - e5edbb7e1b561ed5e9b418ef8d0ElisabetJohansdotter1673 - [1673-1677]e5edbf9ac9d7c0733f49ea2661eElisabetJohansdotter1677 - e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5SusannaErsdotter≈1635 - 1687e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5e5edc8801342aeac6a3271aef8cElisabetErichsdotter1644 - family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->e1ca68e56251d8a0d558d919838family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->e5edb70426870ea5be7b6ea9fe8family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->e5edb7df0743f12c25202d6bd93family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->e5edb912f5d73e4d9cedbc68668family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->e5edc0316a1553feb23121aac67family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->e5edb87ba8e42027f06ad863d5bfamily_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->e5edb9a5ee6579be26d2feb0c98family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->e5edbab165433a22a11452c2dacfamily_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->e5edbb7e1b561ed5e9b418ef8d0family_e5edb4ce5757f9fad8897eeb749_e5edb583aaf1f81dd4acaec05b5->e5edbf9ac9d7c0733f49ea2661efamily_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edb4ce5757f9fad8897eeb749family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc550be425e9e97a33d432f6family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc5f2c6a1ff31f4f272d3e52family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc66f7393cb92ebe7b378c42family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc6f7974510ce8279460789dfamily_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc77eac850a17d64de0b84d6family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc80862a255f9f85d2aa5602family_e563e8a36bd23f3a842b857b14b_e5edc3a7daf1c6ac9abb135f9d4->e5edc8801342aeac6a3271aef8cfamily_e563e4c82ba673d24e138fc8e22_e563e5201b26c7e8d644c161654->e563e8a36bd23f3a842b857b14bfamily_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1->e563e4c82ba673d24e138fc8e22