Karin Mattsdotter

Namn

NamnKarin Mattsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarMatts Erichsson (≈1540 - ≈1605)
HalvbrorLars Mattsson (≈1565 - )
HalvbrorErich Mattsson (≈1570 - )
HalvbrorOlof Mattsson (≈1575 - )
HalvbrorHans Mattsson (≈1585 - ≈1640)
HalvsysterBrita Mattsdotter (≈1590 - )
MakeNils Olofsson (≈1570 - ≈1640)
Vigsel≈1600
DotterMalin Nilsdotter (≈1605 - )
SonNils Nilsson (≈1608 - )
SonErich Nilsson (≈1610 - )
SonAnders Nilsson (1612 - )
DotterAnna Nilsdotter (1616 - )
SonJohan Nilsson (1620 - )
DotterMargreta Nilsdotter (1622 - )
SonHans Nilsson (1626 - )

Släktskap

Treee5ed57f5d6f481b3401d4d86e64MattsErichsson≈1540 - ≈1605e5ed4cf87f26377b9db4180f16eHansMattsson≈1585 - ≈1640e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed4cf87f26377b9db4180f16ee5ed58e6fe73554a0f3756cdec9LarsMattsson≈1565 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed58e6fe73554a0f3756cdec9e5ed5970b104715ecd7220be072ErichMattsson≈1570 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5970b104715ecd7220be072e5ed59e51224b341f75c3d270faOlofMattsson≈1575 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed59e51224b341f75c3d270fae5ed5a84296702cde8c9004aa62KarinMattsdotter≈1580 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5a84296702cde8c9004aa62e5ed5b098e029a65c7664998f49BritaMattsdotter≈1590 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5b098e029a65c7664998f49e5ed5ba4c0459c464ed2ebba95cErich≈1510 - e5ed5ba4c0459c464ed2ebba95c->e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64e611af4ce6b1ea4e204c85615dfNilsNilsson≈1608 - e611affa7c7c9b5b1eba9c2214ErichNilsson≈1610 - e611b092c2423c35ae27f494accAndersNilsson1612 - e611b1cdc9b6cecf5c10819302JohanNilsson1620 - e611b24a7d978664a268d499d39HansNilsson1626 - e54fba73b433b7c8b7265d9355bNilsOlofsson≈1570 - ≈1640family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e54fba73b433b7c8b7265d9355b->family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e5ed5a84296702cde8c9004aa62->family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e611a3f92f871cead43f68e8483MargretaNilsdotter1622 - e611ae6108c8de03013b560b65MalinNilsdotter≈1605 - e611b1514625708fbe3734cb6e7AnnaNilsdotter1616 - family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611af4ce6b1ea4e204c85615dffamily_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611affa7c7c9b5b1eba9c2214family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b092c2423c35ae27f494accfamily_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b1cdc9b6cecf5c10819302family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b24a7d978664a268d499d39family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611a3f92f871cead43f68e8483family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611ae6108c8de03013b560b65family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b1514625708fbe3734cb6e7