Erich Mattsson

Namn

NamnErich Mattsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1570, Spräklan, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarMatts Erichsson (≈1540 - ≈1605)
HalvbrorLars Mattsson (≈1565 - )
HalvbrorOlof Mattsson (≈1575 - )
HalvsysterKarin Mattsdotter (≈1580 - )
HalvbrorHans Mattsson (≈1585 - ≈1640)
HalvsysterBrita Mattsdotter (≈1590 - )

Släktskap

Treee5ed5970b104715ecd7220be072ErichMattsson≈1570 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64MattsErichsson≈1540 - ≈1605e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5970b104715ecd7220be072e5ed4cf87f26377b9db4180f16eHansMattsson≈1585 - ≈1640e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed4cf87f26377b9db4180f16ee5ed58e6fe73554a0f3756cdec9LarsMattsson≈1565 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed58e6fe73554a0f3756cdec9e5ed59e51224b341f75c3d270faOlofMattsson≈1575 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed59e51224b341f75c3d270fae5ed5a84296702cde8c9004aa62KarinMattsdotter≈1580 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5a84296702cde8c9004aa62e5ed5b098e029a65c7664998f49BritaMattsdotter≈1590 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5b098e029a65c7664998f49e5ed5ba4c0459c464ed2ebba95cErich≈1510 - e5ed5ba4c0459c464ed2ebba95c->e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64