Hans Mattsson

Namn

NamnHans Mattsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarMatts Erichsson (≈1540 - ≈1605)
HalvbrorLars Mattsson (≈1565 - )
HalvbrorErich Mattsson (≈1570 - )
HalvbrorOlof Mattsson (≈1575 - )
HalvsysterKarin Mattsdotter (≈1580 - )
HalvsysterBrita Mattsdotter (≈1590 - )
MakaRikmor Olofsdotter (≈1595 - 1670-06-23)
Vigsel≈1610
SonMatts Hansson (≈1610 - 1676)
DotterBrita Hansdotter (≈1615 - )
SonOlof Hansson (1620 - )
SonPehr Hansson (1623 - 1698)
DotterKarin Hansdotter (1626 - )
SonErich Hansson (≈1630 - )

Släktskap

Treee5ed4cf87f26377b9db4180f16eHansMattsson≈1585 - ≈1640family_e5ed4cf87f26377b9db4180f16e_e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629e5ed4cf87f26377b9db4180f16e->family_e5ed4cf87f26377b9db4180f16e_e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64MattsErichsson≈1540 - ≈1605e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed4cf87f26377b9db4180f16ee5ed58e6fe73554a0f3756cdec9LarsMattsson≈1565 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed58e6fe73554a0f3756cdec9e5ed5970b104715ecd7220be072ErichMattsson≈1570 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5970b104715ecd7220be072e5ed59e51224b341f75c3d270faOlofMattsson≈1575 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed59e51224b341f75c3d270fae5ed5a84296702cde8c9004aa62KarinMattsdotter≈1580 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5a84296702cde8c9004aa62e5ed5b098e029a65c7664998f49BritaMattsdotter≈1590 - e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64->e5ed5b098e029a65c7664998f49e5ed5ba4c0459c464ed2ebba95cErich≈1510 - e5ed5ba4c0459c464ed2ebba95c->e5ed57f5d6f481b3401d4d86e64e1ce9264fe34bf3d60fa966985cPehrHansson1623 - 1698e5ed4ecf025195a88292cecbbb3MattsHansson≈1610 - 1676e5ed501972849f283d56773da95OlofHansson1620 - e5ed510790240365c36279e2b37ErichHansson≈1630 - e5ed4f83bb194c3980699178a6BritaHansdotter≈1615 - e5ed5093d3a7923dee12335cd10KarinHansdotter1626 - e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629RikmorOlofsdotter≈1595 - 1670e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629->family_e5ed4cf87f26377b9db4180f16e_e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629family_e5ed4cf87f26377b9db4180f16e_e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629->e1ce9264fe34bf3d60fa966985cfamily_e5ed4cf87f26377b9db4180f16e_e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629->e5ed4ecf025195a88292cecbbb3family_e5ed4cf87f26377b9db4180f16e_e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629->e5ed501972849f283d56773da95family_e5ed4cf87f26377b9db4180f16e_e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629->e5ed510790240365c36279e2b37family_e5ed4cf87f26377b9db4180f16e_e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629->e5ed4f83bb194c3980699178a6family_e5ed4cf87f26377b9db4180f16e_e4f9c11616e36b44bdd2ec0e629->e5ed5093d3a7923dee12335cd10