Lars Olofsson

Namn

NamnLars Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1540
BosattHolen, By, Norrbärke (W)
BosattVanbo, Norrbärke (W)
Död≈1590, Vanbo, Norrbärke (W)
YrkeKlockare

Familj

MakaMarit Pehrsdotter (≈1545 - [1570-1625])
Vigsel≈1565
SonOlof Larsson (≈1565 - )
SonPeder Larsson (≈1568 - )
SonMickel Larsson (1570 - ≈1630)

Släktskap

Treee5eb54334b336911be535a1646aLarsOlofsson≈1540 - ≈1590family_e5eb54334b336911be535a1646a_e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1fe5eb54334b336911be535a1646a->family_e5eb54334b336911be535a1646a_e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1fe5eb503985a47ef6fabc4072fb7MickelLarsson1570 - ≈1630e5eb56ad1ef5cedb6c40855f0eeOlofLarsson≈1565 - e5eb574d5643b1c25d1fe81fbcPederLarsson≈1568 - e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1fMaritPehrsdotter≈1545 - [1570-1625]e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1f->family_e5eb54334b336911be535a1646a_e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1ffamily_e5eb54334b336911be535a1646a_e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1f->e5eb503985a47ef6fabc4072fb7family_e5eb54334b336911be535a1646a_e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1f->e5eb56ad1ef5cedb6c40855f0eefamily_e5eb54334b336911be535a1646a_e5eb553c00e4e6c7ecc261abb1f->e5eb574d5643b1c25d1fe81fbc