Jöns Pehrsson

Namn

NamnJöns Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1612, Morgården, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarPehr Andersson (≈1570 - ≈1650)
MorAnna Jönsdotter (1585 - 1666-04-02)
SysterMargreta Pehrsdotter (≈1605 - )
SysterKarin Pehrsdotter (1610 - )
SysterAnna Pehrsdotter (≈1615 - )
BrorJohan Pehrsson (≈1620 - )

Släktskap

Treee5e8012ed676989b3b3d66dbd81JönsPehrsson≈1612 - e51ccf2a78e237905a7b57b2395JönsPehrsson≈1535 - family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3e51ccf2a78e237905a7b57b2395->family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3e51cd41c0b35d1860a3916c9771PederPåhlsson≈1510 - ≈1570family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980fe51cd41c0b35d1860a3916c9771->family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980fe51cd600c0c477895fafe7b1e0aNilsOlofsson≈1510 - ≈1570e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3BarbroNilsdotter≈1540 - e51cd600c0c477895fafe7b1e0a->e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5PehrAndersson≈1570 - ≈1650family_e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5_e51fef9e34e6badd4665f567637e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5->family_e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5_e51fef9e34e6badd4665f567637e5ea64487272ce1b7cf509225dbAndersJönsson≈1540 - ≈1605family_e5ea64487272ce1b7cf509225db_e5ea64cdc93347cba3dacc87463e5ea64487272ce1b7cf509225db->family_e5ea64487272ce1b7cf509225db_e5ea64cdc93347cba3dacc87463e5ea689947249f62f7edb256df0JönsHalfvarsson≈1500 - ≈1570e5ea689947249f62f7edb256df0->e5ea64487272ce1b7cf509225dbe5e802454f82ab599c6eadf2dd5JohanPehrsson≈1620 - e51fef9e34e6badd4665f567637AnnaJönsdotter1585 - 1666e51fef9e34e6badd4665f567637->family_e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5_e51fef9e34e6badd4665f567637e51cd4734b6157c53c56cd980fKarin[1505-1512] - e51cd4734b6157c53c56cd980f->family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980fe51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3->family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3e5ea64cdc93347cba3dacc87463Anna[1540-1545] - e5ea64cdc93347cba3dacc87463->family_e5ea64487272ce1b7cf509225db_e5ea64cdc93347cba3dacc87463e5e7f7453e32f08a975c365dbcaMargretaPehrsdotter≈1605 - e5e800b1d7d714b0b6a7ba18f5aKarinPehrsdotter1610 - e5e801afc24652c05dbb514588eAnnaPehrsdotter≈1615 - family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3->e51fef9e34e6badd4665f567637family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980f->e51ccf2a78e237905a7b57b2395family_e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5_e51fef9e34e6badd4665f567637->e5e8012ed676989b3b3d66dbd81family_e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5_e51fef9e34e6badd4665f567637->e5e802454f82ab599c6eadf2dd5family_e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5_e51fef9e34e6badd4665f567637->e5e7f7453e32f08a975c365dbcafamily_e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5_e51fef9e34e6badd4665f567637->e5e800b1d7d714b0b6a7ba18f5afamily_e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5_e51fef9e34e6badd4665f567637->e5e801afc24652c05dbb514588efamily_e5ea64487272ce1b7cf509225db_e5ea64cdc93347cba3dacc87463->e5e7fed43d1120bac1dac0ab9a5