Kerstin Larsdotter

Namn

NamnKerstin Larsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Familj

MakeNils Pehrsson (≈1620 - 1691-07-02)

Släktskap

Treee5e7e9516b69f15803955577a9NilsPehrsson≈1620 - 1691family_e5e7e9516b69f15803955577a9_e5e7edd771a519ce974833f10ebe5e7e9516b69f15803955577a9->family_e5e7e9516b69f15803955577a9_e5e7edd771a519ce974833f10ebe5e7edd771a519ce974833f10ebKerstinLarsdotter≈1620 - 1682e5e7edd771a519ce974833f10eb->family_e5e7e9516b69f15803955577a9_e5e7edd771a519ce974833f10eb