Ingrid

Namn

NamnIngrid (Efternamn saknas)

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1570
Död1663-03-22, Vanbo, Norrbärke (W)

Familj

MakePeder Nilsson (≈1565 - ≈1625)
Vigsel≈1588
DotterAnna Pehrsdotter (1588 - )
SonErich Pehrsson (≈1595 - )
DotterBrita Pehrsdotter (≈1600 - )
SonLars Pehrsson (≈1605 - )
SonJon Pehrsson (≈1610 - ≈1658)
SonOlof Pehrsson (1611 - )

Släktskap

Treee5e7d73845963c5186ec3327cfdJonPehrsson≈1610 - ≈1658e5e7e03dc816851e67bebe43363ErichPehrsson≈1595 - e5e7e1761925439142c07dfcf3cLarsPehrsson≈1605 - e5e7e223947d2e9950603323c4OlofPehrsson1611 - e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4fPederNilsson≈1565 - ≈1625family_e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4f_e5e7dd88055731afbde97c732e6e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4f->family_e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4f_e5e7dd88055731afbde97c732e6e5e7dd88055731afbde97c732e6Ingrid≈1570 - 1663e5e7dd88055731afbde97c732e6->family_e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4f_e5e7dd88055731afbde97c732e6e5e7df922977682742487f088e8AnnaPehrsdotter1588 - e5e7e0dd22f460886e557f10abBritaPehrsdotter≈1600 - family_e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4f_e5e7dd88055731afbde97c732e6->e5e7d73845963c5186ec3327cfdfamily_e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4f_e5e7dd88055731afbde97c732e6->e5e7e03dc816851e67bebe43363family_e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4f_e5e7dd88055731afbde97c732e6->e5e7e1761925439142c07dfcf3cfamily_e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4f_e5e7dd88055731afbde97c732e6->e5e7e223947d2e9950603323c4family_e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4f_e5e7dd88055731afbde97c732e6->e5e7df922977682742487f088e8family_e5e7dccbd406d18c8b0bf41cf4f_e5e7dd88055731afbde97c732e6->e5e7e0dd22f460886e557f10ab