Bengt Ingelsson

Namn

NamnBengt Ingelsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarIngel Hansson (≈1580 - ≈1650)
HalvbrorGöran Ingelsson (≈1605 - )
HalvbrorOlof Ingelsson (≈1615 - )
HalvbrorJohan Ingelsson (≈1620 - 1670-03-14)
HalvsysterLisbeth Ingelsdotter (1622 - )
MakaMargreta Larsdotter (≈1618 - 1675)
Vigsel≈1638
SonGöran Bengtsson (1639 - )
DotterKarin Bengtsdotter (1642 - )
DotterBarbro Bengtsdotter (1644 - )
SonLars Bengtsson (≈1646 - )
SonErich Bengtsson (≈1650 - )
DotterElisabet Bengtsdotter (≈1655 - )
DotterBrita Bengtsdotter (1657-12-01 - )

Släktskap

Treee5e7bb01be12505e01b9d900d3eBengtIngelsson≈1610 - 1688family_e5e7bb01be12505e01b9d900d3e_e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6ce5e7bb01be12505e01b9d900d3e->family_e5e7bb01be12505e01b9d900d3e_e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6ce5e7c24e07a3049d79504bbd299IngelHansson≈1580 - ≈1650e5e7c24e07a3049d79504bbd299->e5e7bb01be12505e01b9d900d3ee5e7c38f0a760a02a973956d339GöranIngelsson≈1605 - e5e7c24e07a3049d79504bbd299->e5e7c38f0a760a02a973956d339e5e7c413bba2e099b592b37332cOlofIngelsson≈1615 - e5e7c24e07a3049d79504bbd299->e5e7c413bba2e099b592b37332ce5e7c4938c981068beb4bf4d73JohanIngelsson≈1620 - 1670e5e7c24e07a3049d79504bbd299->e5e7c4938c981068beb4bf4d73e5e7c5596ea117d8bb5a3db606cLisbethIngelsdotter1622 - e5e7c24e07a3049d79504bbd299->e5e7c5596ea117d8bb5a3db606ce5e7bd43f3117b8092db6cc8d06GöranBengtsson1639 - e5e7be879f0125d846211b2ab54LarsBengtsson≈1646 - e5e7bf3031c198314f5e5a9dddaErichBengtsson≈1650 - e5e79be498f390764e59f0c3f18KarinBengtsdotter1642 - e5e7bdfecdcb16ddc5c7d57cb4BarbroBengtsdotter1644 - e5e7bfc76233925b5b13b6cb5ffElisabetBengtsdotter≈1655 - e5e7c053e676f3ba15c7e8e4929BritaBengtsdotter1657 - e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6cMargretaLarsdotter≈1618 - 1675e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6c->family_e5e7bb01be12505e01b9d900d3e_e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6cfamily_e5e7bb01be12505e01b9d900d3e_e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6c->e5e7bd43f3117b8092db6cc8d06family_e5e7bb01be12505e01b9d900d3e_e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6c->e5e7be879f0125d846211b2ab54family_e5e7bb01be12505e01b9d900d3e_e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6c->e5e7bf3031c198314f5e5a9dddafamily_e5e7bb01be12505e01b9d900d3e_e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6c->e5e79be498f390764e59f0c3f18family_e5e7bb01be12505e01b9d900d3e_e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6c->e5e7bdfecdcb16ddc5c7d57cb4family_e5e7bb01be12505e01b9d900d3e_e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6c->e5e7bfc76233925b5b13b6cb5fffamily_e5e7bb01be12505e01b9d900d3e_e5e7bbbf4fc244518c8b4fd4b6c->e5e7c053e676f3ba15c7e8e4929