Kirstin Olsdotter

Namn

NamnKirstin Olsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1616, Skommarbo, Norrbärke (W)
BosattKölnäs, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarOlof Olsson (≈1570 - ≈1650)
MorMargreta Larsdotter (≈1580 - [1620-1660])
BrorLars Olsson (≈1610 - 1684)
BrorOlof Olsson (1612 - )
SysterMargreta Olsdotter (1614 - )
BrorHans Olsson (≈1620 - )
MakeOlof Hansson (≈1612 - ≈1650)
Vigsel≈1645
MakePåhl Wellamsson (≈1620 - 1675)
Vigsel≈1650
SonLars Olofsson (1639 - 1693-05-18)
SonErich Olofsson (≈1645 - 1688)
SonWilhelm Påhlsson (1652 - )
SonSamuel Påhlsson ([1652-1660] - )
DotterMargreta Påhlsdotter ([1652-1660] - )

Släktskap

Treee5e7a7790bc5ba74061ea931b34OlofOlsson≈1570 - ≈1650family_e5e7a7790bc5ba74061ea931b34_e5e7a8188063a2a091536b65bbe5e7a7790bc5ba74061ea931b34->family_e5e7a7790bc5ba74061ea931b34_e5e7a8188063a2a091536b65bbe5e7ad18ee43db1ab1550369df9OlofPehrsson≈1530 - ≈1590e5e7ad18ee43db1ab1550369df9->e5e7a7790bc5ba74061ea931b34e64e9ffe6273015ceddea93282cLarsOlofsson1639 - 1693e64ede5a7697f1d0cb9b7908517ErichOlofsson≈1645 - 1688e64edf5c95c31b37764c8b54cf1WilhelmPåhlsson1652 - e64edff21475ecae08c4a5e6f4dSamuelPåhlsson[1652-1660] - e64ece78d85496da6319971e45eOlofHansson≈1612 - ≈1650family_e64ece78d85496da6319971e45e_e5e7aba61b157b82ec986ac745ae64ece78d85496da6319971e45e->family_e64ece78d85496da6319971e45e_e5e7aba61b157b82ec986ac745ae64ed3018732d7ea3df061e355fPåhlWellamsson≈1620 - 1675family_e64ed3018732d7ea3df061e355f_e5e7aba61b157b82ec986ac745ae64ed3018732d7ea3df061e355f->family_e64ed3018732d7ea3df061e355f_e5e7aba61b157b82ec986ac745ae5e7a2fa03671f8099c1f39724fLarsOlsson≈1610 - 1684e5e7aa998117ffd6a7a03801908OlofOlsson1612 - e5e7ac499ab2912565e135d1743HansOlsson≈1620 - e5e7aba61b157b82ec986ac745aKirstinOlsdotter≈1616 - e5e7aba61b157b82ec986ac745a->family_e64ece78d85496da6319971e45e_e5e7aba61b157b82ec986ac745ae5e7aba61b157b82ec986ac745a->family_e64ed3018732d7ea3df061e355f_e5e7aba61b157b82ec986ac745ae5e7a8188063a2a091536b65bbMargretaLarsdotter≈1580 - [1620-1660]e5e7a8188063a2a091536b65bb->family_e5e7a7790bc5ba74061ea931b34_e5e7a8188063a2a091536b65bbe64ee0d57ba384e9b7e2460e0ecMargretaPåhlsdotter[1652-1660] - e5e7ab17c46689ae7f9fef3fc08MargretaOlsdotter1614 - family_e5e7a7790bc5ba74061ea931b34_e5e7a8188063a2a091536b65bb->e5e7a2fa03671f8099c1f39724ffamily_e5e7a7790bc5ba74061ea931b34_e5e7a8188063a2a091536b65bb->e5e7aa998117ffd6a7a03801908family_e5e7a7790bc5ba74061ea931b34_e5e7a8188063a2a091536b65bb->e5e7ac499ab2912565e135d1743family_e5e7a7790bc5ba74061ea931b34_e5e7a8188063a2a091536b65bb->e5e7aba61b157b82ec986ac745afamily_e5e7a7790bc5ba74061ea931b34_e5e7a8188063a2a091536b65bb->e5e7ab17c46689ae7f9fef3fc08family_e64ece78d85496da6319971e45e_e5e7aba61b157b82ec986ac745a->e64e9ffe6273015ceddea93282cfamily_e64ece78d85496da6319971e45e_e5e7aba61b157b82ec986ac745a->e64ede5a7697f1d0cb9b7908517family_e64ed3018732d7ea3df061e355f_e5e7aba61b157b82ec986ac745a->e64edf5c95c31b37764c8b54cf1family_e64ed3018732d7ea3df061e355f_e5e7aba61b157b82ec986ac745a->e64edff21475ecae08c4a5e6f4dfamily_e64ed3018732d7ea3df061e355f_e5e7aba61b157b82ec986ac745a->e64ee0d57ba384e9b7e2460e0ec