Karin Mattsdotter

Namn

NamnKarin Mattsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1700-10-30, Simmelsjön, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarMatts Giöransson ([1666-1668] - 1744-01-04)
MorAnna Abrahamsdotter (1671-03-19 - 1723-09-06)
BrorMaths Mathsson (1707-10-17 - 1790-03-06)
BrorDaniel Mattsson (1713-02-06 - 1773-09-19)

Släktskap

Treedd87da9a3b646ca237a3fb3d2fMattsGiöransson[1666-1668] - 1744family_dd87da9a3b646ca237a3fb3d2f_dd8841feddf42dd01ae8f41a1fadd87da9a3b646ca237a3fb3d2f->family_dd87da9a3b646ca237a3fb3d2f_dd8841feddf42dd01ae8f41a1fadd8843b02515923daabc5ccd292JöranSigfridsson1626 - [1695-1725]family_dd8843b02515923daabc5ccd292_e5e162e30b7148b6da877723cfedd8843b02515923daabc5ccd292->family_dd8843b02515923daabc5ccd292_e5e162e30b7148b6da877723cfedd885ca48ae7aefa374da439f60AbrahamJacobsson1650 - 1702family_dd885ca48ae7aefa374da439f60_dd885cdf59cd5c875f54de127fdd885ca48ae7aefa374da439f60->family_dd885ca48ae7aefa374da439f60_dd885cdf59cd5c875f54de127fdd88042a709f800e45a850a31bJacobOlofsson≈1610 - 1698family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5dd88042a709f800e45a850a31b->family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5dd84824dc2344f81f537f5741efDanielMattsson1713 - 1773ddc1323c3ac414213a43c626fcdMathsMathsson1707 - 1790e5e161149eb15011b335742adeKarinMattsdotter1700 - e5e162e30b7148b6da877723cfeKarinHindrichsdotter≈1630 - 1679e5e162e30b7148b6da877723cfe->family_dd8843b02515923daabc5ccd292_e5e162e30b7148b6da877723cfedd8841feddf42dd01ae8f41a1faAnnaAbrahamsdotter1671 - 1723dd8841feddf42dd01ae8f41a1fa->family_dd87da9a3b646ca237a3fb3d2f_dd8841feddf42dd01ae8f41a1fadd8804a57ea4e57a9505534c9c5BritaMickelsdotter≈1610 - 1679dd8804a57ea4e57a9505534c9c5->family_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5dd885cdf59cd5c875f54de127fAnnaOlsdotter≈1650 - 1704dd885cdf59cd5c875f54de127f->family_dd885ca48ae7aefa374da439f60_dd885cdf59cd5c875f54de127ffamily_dd87da9a3b646ca237a3fb3d2f_dd8841feddf42dd01ae8f41a1fa->dd84824dc2344f81f537f5741effamily_dd87da9a3b646ca237a3fb3d2f_dd8841feddf42dd01ae8f41a1fa->ddc1323c3ac414213a43c626fcdfamily_dd87da9a3b646ca237a3fb3d2f_dd8841feddf42dd01ae8f41a1fa->e5e161149eb15011b335742adefamily_dd8843b02515923daabc5ccd292_e5e162e30b7148b6da877723cfe->dd87da9a3b646ca237a3fb3d2ffamily_dd885ca48ae7aefa374da439f60_dd885cdf59cd5c875f54de127f->dd8841feddf42dd01ae8f41a1fafamily_dd88042a709f800e45a850a31b_dd8804a57ea4e57a9505534c9c5->dd885ca48ae7aefa374da439f60