Kerstin Jönsdotter

Namn

NamnKerstin Jönsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1555, Flatenberg, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarJöns Larsson (≈1525 - )
HalvbrorPehr Jönsson (≈1550 - ≈1615)
HalvsysterMargreta Jönsdotter (≈1560 - )

Släktskap

Treee5d721c48214312a66ab8add94dJönsLarsson≈1525 - e5d71aa9c61761dcbc1623a6661PehrJönsson≈1550 - ≈1615e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d71aa9c61761dcbc1623a6661e5d722b7be749766763ae83bb42KerstinJönsdotter≈1555 - e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d722b7be749766763ae83bb42e5d7235c88c3634dba6b300396eMargretaJönsdotter≈1560 - e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d7235c88c3634dba6b300396ee5d72417e5c495a70b0f82e4ea1LarsJönsson≈1490 - family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d724ca5ba37875a8593ce9d88Karin[1490-1500] - e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d721c48214312a66ab8add94d