Jöns Larsson

Namn

NamnJöns Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1525, Flatenberg, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarLars Jönsson (≈1490 - )
MorKarin ([1490-1500] - )
SysterKarin Larsdotter (≈1520 - [1520-1600])
SysterMargreta Larsdotter (≈1522 - [1522-1602])
HalvbrorOlof Larsson (≈1530 - [1560-1610])
MakaN N
SonPehr Jönsson (≈1550 - ≈1615)
DotterKerstin Jönsdotter (≈1555 - )
DotterMargreta Jönsdotter (≈1560 - )

Släktskap

Treee5d721c48214312a66ab8add94dJönsLarsson≈1525 - e5d71aa9c61761dcbc1623a6661PehrJönsson≈1550 - ≈1615e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d71aa9c61761dcbc1623a6661e5d722b7be749766763ae83bb42KerstinJönsdotter≈1555 - e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d722b7be749766763ae83bb42e5d7235c88c3634dba6b300396eMargretaJönsdotter≈1560 - e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d7235c88c3634dba6b300396ee5d72417e5c495a70b0f82e4ea1LarsJönsson≈1490 - e5d728403d34e0e672fc54dbba5OlofLarsson≈1530 - [1560-1610]e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1->e5d728403d34e0e672fc54dbba5family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d724ca5ba37875a8593ce9d88Karin[1490-1500] - e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d725e10972e2766b2fc6ff594KarinLarsdotter≈1520 - [1520-1600]e5d7267452e52e3ade2ba913be4MargretaLarsdotter≈1522 - [1522-1602]family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d721c48214312a66ab8add94dfamily_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d725e10972e2766b2fc6ff594family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d7267452e52e3ade2ba913be4