Pehr Jönsson

Namn

NamnPehr Jönsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1550, Flatenberg, Norrbärke (W)
Död≈1615, Åsmansbo, Norrbärke (W)

Familj

FarJöns Larsson (≈1525 - )
HalvsysterKerstin Jönsdotter (≈1555 - )
HalvsysterMargreta Jönsdotter (≈1560 - )
MakaAnna Andersdotter (≈1550 - )
Vigsel≈1570
DotterMargreta Pehrsdotter (≈1575 - )
SonJöns Pehrsson (≈1580 - ≈1650)
SonJacob Pehrsson (≈1585 - )
SonAnders Pehrsson (≈1590 - )

Släktskap

Treee5d71aa9c61761dcbc1623a6661PehrJönsson≈1550 - ≈1615family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55e5d71aa9c61761dcbc1623a6661->family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55e5d721c48214312a66ab8add94dJönsLarsson≈1525 - e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d71aa9c61761dcbc1623a6661e5d722b7be749766763ae83bb42KerstinJönsdotter≈1555 - e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d722b7be749766763ae83bb42e5d7235c88c3634dba6b300396eMargretaJönsdotter≈1560 - e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d7235c88c3634dba6b300396ee5d72417e5c495a70b0f82e4ea1LarsJönsson≈1490 - family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d71c42b403dda7b3645d41687JönsPehrsson≈1580 - ≈1650e5d71d0df841008df5cdd1f1e46JacobPehrsson≈1585 - e5d71da784f6a081691d334dc49AndersPehrsson≈1590 - e5d724ca5ba37875a8593ce9d88Karin[1490-1500] - e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->family_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88e5d71775237747b66b367f643eaMargretaPehrsdotter≈1575 - e5d71b9cfc312337b17e6638f55AnnaAndersdotter≈1550 - e5d71b9cfc312337b17e6638f55->family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55->e5d71c42b403dda7b3645d41687family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55->e5d71d0df841008df5cdd1f1e46family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55->e5d71da784f6a081691d334dc49family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55->e5d71775237747b66b367f643eafamily_e5d72417e5c495a70b0f82e4ea1_e5d724ca5ba37875a8593ce9d88->e5d721c48214312a66ab8add94d