Anna Larsdotter

Namn

NamnAnna Larsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1610, Bommarsbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarLars Nilsson (≈1575 - ≈1620)
MorMargreta Pehrsdotter (≈1575 - )
SysterUrcilla Larsdotter (≈1600 - 1672)

Släktskap

Treee563efb96617267042e61b065f0LarsNilsson≈1575 - ≈1620family_e563efb96617267042e61b065f0_e5d71775237747b66b367f643eae563efb96617267042e61b065f0->family_e563efb96617267042e61b065f0_e5d71775237747b66b367f643eae563e5f71583e5c3ee3ae3185caNilsNilsson≈1530 - ≈1624family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca->family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e563e67e8973f06a56461e6bb8fNilsArfvidsson≈1500 - ≈1560e563e67e8973f06a56461e6bb8f->e563e5f71583e5c3ee3ae3185cae5d71aa9c61761dcbc1623a6661PehrJönsson≈1550 - ≈1615family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55e5d71aa9c61761dcbc1623a6661->family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55e5d721c48214312a66ab8add94dJönsLarsson≈1525 - e5d721c48214312a66ab8add94d->e5d71aa9c61761dcbc1623a6661e5d71e8e2d22437ad8a901e0465AndersPehrsson≈1520 - e5d71b9cfc312337b17e6638f55AnnaAndersdotter≈1550 - e5d71e8e2d22437ad8a901e0465->e5d71b9cfc312337b17e6638f55e5d7185de9575a36aaa900439b6AnnaLarsdotter≈1610 - e563e62edff5a21e2a77859a1KarinNilsdotter≈1540 - e563e62edff5a21e2a77859a1->family_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1e5d71775237747b66b367f643eaMargretaPehrsdotter≈1575 - e5d71775237747b66b367f643ea->family_e563efb96617267042e61b065f0_e5d71775237747b66b367f643eae5d71b9cfc312337b17e6638f55->family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55e5d71255e5350a3bc92a89a65abUrcillaLarsdotter≈1600 - 1672family_e563efb96617267042e61b065f0_e5d71775237747b66b367f643ea->e5d7185de9575a36aaa900439b6family_e563efb96617267042e61b065f0_e5d71775237747b66b367f643ea->e5d71255e5350a3bc92a89a65abfamily_e563e5f71583e5c3ee3ae3185ca_e563e62edff5a21e2a77859a1->e563efb96617267042e61b065f0family_e5d71aa9c61761dcbc1623a6661_e5d71b9cfc312337b17e6638f55->e5d71775237747b66b367f643ea