Marit Andersdotter

Namn

NamnMarit Andersdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1598, Norgärde, Grangärde (W)
Död1676-07-02, Botgärde, Grangärde (W)

Familj

MakeLars Pehrsson (1584 - 1659-05-23)
Vigsel≈1615
SonJon Larsson (1616 - )
SonErich Larsson (1619 - )
SonLars Larsson (1621-03-02 - )
DotterBarbro Larsdotter (1624 - )
DotterCarin Larsdotter (1626 - 1693-03-21)
SonPehr Larsson (1629-04-06 - )
DotterAnna Larsdotter (≈1632 - )

Släktskap

Treee5d490e25bc7e8ebb836652fbe6JonLarsson1616 - e5d49182e7b438aace7099b90beErichLarsson1619 - e5d491fe5cf2c1e28012d316bbdLarsLarsson1621 - e5d4932265a3157b2b42ab0ca9dPehrLarsson1629 - e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2LarsPehrsson1584 - 1659family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2->family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2MaritAndersdotter1598 - 1676e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66CarinLarsdotter1626 - 1693e5d4928b4327c5892716f820e1bBarbroLarsdotter1624 - e5d493a22f646632b5b6b6ebbadAnnaLarsdotter≈1632 - family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d490e25bc7e8ebb836652fbe6family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d49182e7b438aace7099b90befamily_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d491fe5cf2c1e28012d316bbdfamily_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d4932265a3157b2b42ab0ca9dfamily_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d4928b4327c5892716f820e1bfamily_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d493a22f646632b5b6b6ebbad