Göran Olofsson

Namn

NamnGöran Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1616, Skattlösberg, Grangärde (W)
Död

Familj

FarOlof Pehrsson (≈1580 - 1635-06-14)
MorElisabet ([1587-1590] - [1633-1669])
SysterBrita Olofsdotter (≈1610 - )
BrorMickel Olofsson (≈1615 - )
BrorHindrich Olofsson (≈1618 - )
BrorMats Olsson (1620 - 1665-03-26)
SysterMalin Olofsdotter (≈1625 - )
SysterMarit Olofsdotter (1629-03-08 - )
BrorOlof Olofsson (1631-09-25 - )
SysterAnicka Olofsdotter (1633 - 1649)

Släktskap

Treee5d4813854e5464b04de1e6dc47GöranOlofsson1616 - e5d47df3eed3d9b911fdba307e2OlofPehrsson≈1580 - 1635family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92e5d47df3eed3d9b911fdba307e2->family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92dfbeab10e787dfc03d175a721d4MatsOlsson1620 - 1665e5d4808da5b3df579162cc43815MickelOlofsson≈1615 - e5d481b450c4d795dbe867ac249HindrichOlofsson≈1618 - e5d48353321368e92cc0fefafa1OlofOlofsson1631 - e5d47e24cb1502a13f80ef4a92Elisabet[1587-1590] - [1633-1669]e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92e5d4800560e248b9381011c00cfBritaOlofsdotter≈1610 - e5d482479c0120ed905f15f679fMalinOlofsdotter≈1625 - e5d482cc2c9496d4d1203ecc218MaritOlofsdotter1629 - e5d483dcc5b44be45d60c6b3fabAnickaOlofsdotter1633 - 1649family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d4813854e5464b04de1e6dc47family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->dfbeab10e787dfc03d175a721d4family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d4808da5b3df579162cc43815family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d481b450c4d795dbe867ac249family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d48353321368e92cc0fefafa1family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d4800560e248b9381011c00cffamily_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d482479c0120ed905f15f679ffamily_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d482cc2c9496d4d1203ecc218family_e5d47df3eed3d9b911fdba307e2_e5d47e24cb1502a13f80ef4a92->e5d483dcc5b44be45d60c6b3fab