Carin Larsdotter

Namn

NamnCarin Larsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarLars Pehrsson (1584 - 1659-05-23)
MorMarit Andersdotter (1598 - 1676-07-02)
BrorJon Larsson (1616 - )
BrorErich Larsson (1619 - )
BrorLars Larsson (1621-03-02 - )
SysterBarbro Larsdotter (1624 - )
BrorPehr Larsson (1629-04-06 - )
SysterAnna Larsdotter (≈1632 - )
MakeMats Olsson (1620 - 1665-03-26)
Vigsel1647-01-24
DotterMarit Mattsdotter (1649-01-04 - )
DotterMalin Mattsdotter (1651-03-16 - )
SonOlof Mattsson (1653-07-24 - )
SonLars Mattsson (1653-07-24 - )
DotterCarin Mattsdotter (1654-12-21 - )
DotterBarbro Mattsson (1657-02-08 - )
SonPehr Mattsson (1659-10-08 - )
DotterElisabet Mattsdotter (1662-09-28 - )
SonMatts Mattsson (1665-03-24 - 1722-02-02)

Släktskap

Treee5d48b27da51f50a46ece1aeaa2LarsPehrsson1584 - 1659family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2->family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2e5d48bcbc852d81a28475a10fa8PehrLarsson≈1555 - ≈1642family_e5d48bcbc852d81a28475a10fa8_e5d48bfea59415fd03b97a03848e5d48bcbc852d81a28475a10fa8->family_e5d48bcbc852d81a28475a10fa8_e5d48bfea59415fd03b97a03848dfbe88fd1a555d989de9ff6f0f8MattsMattsson1665 - 1722e5d47766c9642ecb62fd5f71023OlofMattsson1653 - e5d477f41124fa95b5008a8d7a6LarsMattsson1653 - e5d479a057f59c8b90d097e2b0fPehrMattsson1659 - dfbeab10e787dfc03d175a721d4MatsOlsson1620 - 1665family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66dfbeab10e787dfc03d175a721d4->family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66e5d490e25bc7e8ebb836652fbe6JonLarsson1616 - e5d49182e7b438aace7099b90beErichLarsson1619 - e5d491fe5cf2c1e28012d316bbdLarsLarsson1621 - e5d4932265a3157b2b42ab0ca9dPehrLarsson1629 - e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66CarinLarsdotter1626 - 1693e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66e5d48bfea59415fd03b97a03848BarbroLarsdotter1558 - 1629e5d48bfea59415fd03b97a03848->family_e5d48bcbc852d81a28475a10fa8_e5d48bfea59415fd03b97a03848e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2MaritAndersdotter1598 - 1676e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2e5d476d0284761dc6fdf8330053MalinMattsdotter1651 - e5d478771ba77857b529f67cb7dCarinMattsdotter1654 - e5d4790c149658a9dbca9dd9f16BarbroMattsson1657 - e5d47a270d51d1d047ac6b6245fElisabetMattsdotter1662 - e5d47d530b6778dffe060614bdcMaritMattsdotter1649 - e5d4928b4327c5892716f820e1bBarbroLarsdotter1624 - e5d493a22f646632b5b6b6ebbadAnnaLarsdotter≈1632 - family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d490e25bc7e8ebb836652fbe6family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d49182e7b438aace7099b90befamily_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d491fe5cf2c1e28012d316bbdfamily_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d4932265a3157b2b42ab0ca9dfamily_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66family_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d4928b4327c5892716f820e1bfamily_e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2_e5d48b5af2752ba8f9315eb6bd2->e5d493a22f646632b5b6b6ebbadfamily_e5d48bcbc852d81a28475a10fa8_e5d48bfea59415fd03b97a03848->e5d48b27da51f50a46ece1aeaa2family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->dfbe88fd1a555d989de9ff6f0f8family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d47766c9642ecb62fd5f71023family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d477f41124fa95b5008a8d7a6family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d479a057f59c8b90d097e2b0ffamily_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d476d0284761dc6fdf8330053family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d478771ba77857b529f67cb7dfamily_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d4790c149658a9dbca9dd9f16family_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d47a270d51d1d047ac6b6245ffamily_dfbeab10e787dfc03d175a721d4_e5d47304a5f2d52fd2d1d57fe66->e5d47d530b6778dffe060614bdc