Brita Nilsdotter

Namn

NamnBrita Nilsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarNils Larsson (1589 - 1629-12-26)
MorKarin Nilsdotter (1594 - 1658-07-25)
BrorLars Nilsson (1624 - )
BrorNils Nilsson (1629-09-14 - )
MakeHans Spore (1618 - 1701-08-11)
Vigsel≈1642
SonNils Hansson (1642 - )
SonHans Hansson (1645-12-21 - )
DotterKerstin Hansdotter (1647-11-21 - <1698-05-29)
DotterKarin Hansdotter (1650-09-10 - )
DotterBrita Spore (1655-03-09 - [1696-1735])
DotterElisabet Hansdotter (1658 - )
SonLars Hansson (1660 - )
SonPeder Hansson (1663-03-25 - )
DotterMargreta Hansdotter (1668-08-24 - )

Anteckningar

Här är det troligen något som är fel med tanke på barnens födelseår.

Släktskap

Treee5ce172c0897b7c2beccd1d1b5cNilsLarsson1589 - 1629family_e5ce172c0897b7c2beccd1d1b5c_e5ce1957c952a6bdc51e0870ed4e5ce172c0897b7c2beccd1d1b5c->family_e5ce172c0897b7c2beccd1d1b5c_e5ce1957c952a6bdc51e0870ed4e5d11cd3a1a38dcb6b9663c4701NilsHansson1642 - e5d11d6829f31115bc64c4d3997HansHansson1645 - e5d12dcab5c57cd9344ff5deff9LarsHansson1660 - e5d12e3e42018bbe4200ad3d818PederHansson1663 - e5ce155e6666d98e926963e0aa1HansSpore1618 - 1701family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700e5ce155e6666d98e926963e0aa1->family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700e5d11e74d7a107c69321f87bdbeLarsNilsson1624 - e5d11ef491b7bb1f55e9a47c58cNilsNilsson1629 - e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700BritaNilsdotter1618 - 1707e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700e5ce1957c952a6bdc51e0870ed4KarinNilsdotter1594 - 1658e5ce1957c952a6bdc51e0870ed4->family_e5ce172c0897b7c2beccd1d1b5c_e5ce1957c952a6bdc51e0870ed4dfd53b7c9e91d652dab22d29433KerstinHansdotter1647 - <1698e5d123943076033482270deafa7KarinHansdotter1650 - e5d12ac88932a21ae110d825949BritaSpore1655 - [1696-1735]e5d12d2d9f36526488a343f267cElisabetHansdotter1658 - e5d12ed0ba4752806fe6a106a60MargretaHansdotter1668 - family_e5ce172c0897b7c2beccd1d1b5c_e5ce1957c952a6bdc51e0870ed4->e5d11e74d7a107c69321f87bdbefamily_e5ce172c0897b7c2beccd1d1b5c_e5ce1957c952a6bdc51e0870ed4->e5d11ef491b7bb1f55e9a47c58cfamily_e5ce172c0897b7c2beccd1d1b5c_e5ce1957c952a6bdc51e0870ed4->e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d11cd3a1a38dcb6b9663c4701family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d11d6829f31115bc64c4d3997family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d12dcab5c57cd9344ff5deff9family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d12e3e42018bbe4200ad3d818family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->dfd53b7c9e91d652dab22d29433family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d123943076033482270deafa7family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d12ac88932a21ae110d825949family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d12d2d9f36526488a343f267cfamily_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d12ed0ba4752806fe6a106a60