Hans Spore

Namn

NamnHans Spore
Alternativt namnHans Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarPehr Hansson (≈1580 - 1646-06-07)
MorKarin Pehrsdotter (≈1574 - [1626-1654])
SysterBrita Pehrsdotter (1616 - )
BrorSven Pehrsson (1619 - )
SysterMargreta Pehrsdotter (1622 - )
SysterKarin Pehrsdotter (≈1624 - )
SysterKerstin Pehrsdotter (1626 - )
MakaBrita Nilsdotter (1618 - 1707-07-21)
Vigsel≈1642
SonNils Hansson (1642 - )
SonHans Hansson (1645-12-21 - )
DotterKerstin Hansdotter (1647-11-21 - <1698-05-29)
DotterKarin Hansdotter (1650-09-10 - )
DotterBrita Spore (1655-03-09 - [1696-1735])
DotterElisabet Hansdotter (1658 - )
SonLars Hansson (1660 - )
SonPeder Hansson (1663-03-25 - )
DotterMargreta Hansdotter (1668-08-24 - )

Släktskap

Treee5ce155e6666d98e926963e0aa1HansSpore1618 - 1701family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700e5ce155e6666d98e926963e0aa1->family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700e5d134291463189d486c466249ePehrHansson≈1580 - 1646family_e5d134291463189d486c466249e_e5d13588a689de73fa8be748afe5d134291463189d486c466249e->family_e5d134291463189d486c466249e_e5d13588a689de73fa8be748afe5d11cd3a1a38dcb6b9663c4701NilsHansson1642 - e5d11d6829f31115bc64c4d3997HansHansson1645 - e5d12dcab5c57cd9344ff5deff9LarsHansson1660 - e5d12e3e42018bbe4200ad3d818PederHansson1663 - e5d137665f54d76ff6c6d858891SvenPehrsson1619 - e5d13588a689de73fa8be748afKarinPehrsdotter≈1574 - [1626-1654]e5d13588a689de73fa8be748af->family_e5d134291463189d486c466249e_e5d13588a689de73fa8be748afdfd53b7c9e91d652dab22d29433KerstinHansdotter1647 - <1698e5d123943076033482270deafa7KarinHansdotter1650 - e5d12ac88932a21ae110d825949BritaSpore1655 - [1696-1735]e5d12d2d9f36526488a343f267cElisabetHansdotter1658 - e5d12ed0ba4752806fe6a106a60MargretaHansdotter1668 - e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700BritaNilsdotter1618 - 1707e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700e5d136e6662532663412f6fe72eBritaPehrsdotter1616 - e5d137e7cbc4f9b28d72032e8a6MargretaPehrsdotter1622 - e5d13878e2c52c8c9a267f9a0d3KarinPehrsdotter≈1624 - e5d138fd49b2ebb9ac47b9de495KerstinPehrsdotter1626 - family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d11cd3a1a38dcb6b9663c4701family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d11d6829f31115bc64c4d3997family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d12dcab5c57cd9344ff5deff9family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d12e3e42018bbe4200ad3d818family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->dfd53b7c9e91d652dab22d29433family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d123943076033482270deafa7family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d12ac88932a21ae110d825949family_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d12d2d9f36526488a343f267cfamily_e5ce155e6666d98e926963e0aa1_e5ce16b05cc2d22f5f900bb3700->e5d12ed0ba4752806fe6a106a60family_e5d134291463189d486c466249e_e5d13588a689de73fa8be748af->e5ce155e6666d98e926963e0aa1family_e5d134291463189d486c466249e_e5d13588a689de73fa8be748af->e5d137665f54d76ff6c6d858891family_e5d134291463189d486c466249e_e5d13588a689de73fa8be748af->e5d136e6662532663412f6fe72efamily_e5d134291463189d486c466249e_e5d13588a689de73fa8be748af->e5d137e7cbc4f9b28d72032e8a6family_e5d134291463189d486c466249e_e5d13588a689de73fa8be748af->e5d13878e2c52c8c9a267f9a0d3family_e5d134291463189d486c466249e_e5d13588a689de73fa8be748af->e5d138fd49b2ebb9ac47b9de495