Karin Pehrsdotter

Namn

NamnKarin Pehrsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1612, Broby, Grangärde (W)
Död1634-06-22, Hyttbacken, Grangärde (W)

Familj

FarPehr Mattsson (1572 - 1659-08-28)
MorMarit Mattsdotter (≈1585 - 1635-12-27)
SysterAnna Pehrsdotter (1614 - 1688-10-14)
BrorErich Pehrsson (1617 - 1674-06-28)
SysterMarit Pehrsdotter (1621 - )
MakePehr Mårtensson (1603 - 1672-04-08)
Vigsel≈1626
DotterBarbro Pehrsdotter (1627 - )
SonHans Pehrsson (1629-07-26 - )
DotterMarit Pehrsdotter (1631-02-13 - )
SonJohan Pehrsson (1632-05-02 - )

Släktskap

Treedfc4da73b3ec7624e194e23191PehrMattsson1572 - 1659family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4da73b3ec7624e194e23191->family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4ddc11f53d59c31bb53687b1MatsHalvarsson≈1540 - [1599-1620]dfc4ddc11f53d59c31bb53687b1->dfc4da73b3ec7624e194e23191dfc4df90fe97d2528764cb3cb5HalvarMatsson≈1515 - [1540-1595]dfc4df90fe97d2528764cb3cb5->dfc4ddc11f53d59c31bb53687b1e5b408f7888d0cabded524408fHansPehrsson1629 - e5b40a782f213aa4e0f53dac6abJohanPehrsson1632 - e5a7067835d15d9d0fde75dadacPehrMårtensson1603 - 1672family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696e5a7067835d15d9d0fde75dadac->family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696e5c0f6d647d2048f5ef67246845ErichPehrsson1617 - 1674e5c104a65605cc70931d47b5696KarinPehrsdotter≈1612 - 1634e5c104a65605cc70931d47b5696->family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696dfc4da8da6a2a19711dcefc198dMaritMattsdotter≈1585 - 1635dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198de5b4085710273c6684966cceec7BarbroPehrsdotter1627 - e5b409aee98527133eb5767697aMaritPehrsdotter1631 - dfc4c8c874f248faf596564f0d5AnnaPehrsdotter1614 - 1688e5c105bf1183ac7f8ecf599c8b6MaritPehrsdotter1621 - family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->e5c0f6d647d2048f5ef67246845family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->e5c104a65605cc70931d47b5696family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->dfc4c8c874f248faf596564f0d5family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->e5c105bf1183ac7f8ecf599c8b6family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b408f7888d0cabded524408ffamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b40a782f213aa4e0f53dac6abfamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b4085710273c6684966cceec7family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b409aee98527133eb5767697a