Erich Pehrsson

Namn

NamnErich Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarPehr Mattsson (1572 - 1659-08-28)
MorMarit Mattsdotter (≈1585 - 1635-12-27)
SysterKarin Pehrsdotter (≈1612 - 1634-06-22)
SysterAnna Pehrsdotter (1614 - 1688-10-14)
SysterMarit Pehrsdotter (1621 - )
MakaKarin Jonsdotter (1617 - 1693-02-08)
Vigsel1639-07-07
DotterMargreta Ersdotter (1644-06-24 - 1698-06-20)
DotterMarit Ersdotter (1646-02-12 - )
DotterElisabet Ersdotter (1650-06-16 - )
SonErich Ersson (1652-10-17 - )

Släktskap

Treee5c0f6d647d2048f5ef67246845ErichPehrsson1617 - 1674family_e5c0f6d647d2048f5ef67246845_e5c0f8486fe1056e54d1db408a8e5c0f6d647d2048f5ef67246845->family_e5c0f6d647d2048f5ef67246845_e5c0f8486fe1056e54d1db408a8dfc4da73b3ec7624e194e23191PehrMattsson1572 - 1659family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4da73b3ec7624e194e23191->family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4ddc11f53d59c31bb53687b1MatsHalvarsson≈1540 - [1599-1620]dfc4ddc11f53d59c31bb53687b1->dfc4da73b3ec7624e194e23191dfc4df90fe97d2528764cb3cb5HalvarMatsson≈1515 - [1540-1595]dfc4df90fe97d2528764cb3cb5->dfc4ddc11f53d59c31bb53687b1e5c0fc6d7827fd9d9f00a905b18ErichErsson1652 - dfc4da8da6a2a19711dcefc198dMaritMattsdotter≈1585 - 1635dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198de5c0c03cb159fceb110886673fMargretaErsdotter1644 - 1698e5c0f9cf3a216b3105e6a35555aMaritErsdotter1646 - e5c0fabdfed6877e282f361d060ElisabetErsdotter1650 - e5c0f8486fe1056e54d1db408a8KarinJonsdotter1617 - 1693e5c0f8486fe1056e54d1db408a8->family_e5c0f6d647d2048f5ef67246845_e5c0f8486fe1056e54d1db408a8dfc4c8c874f248faf596564f0d5AnnaPehrsdotter1614 - 1688e5c104a65605cc70931d47b5696KarinPehrsdotter≈1612 - 1634e5c105bf1183ac7f8ecf599c8b6MaritPehrsdotter1621 - family_e5c0f6d647d2048f5ef67246845_e5c0f8486fe1056e54d1db408a8->e5c0fc6d7827fd9d9f00a905b18family_e5c0f6d647d2048f5ef67246845_e5c0f8486fe1056e54d1db408a8->e5c0c03cb159fceb110886673ffamily_e5c0f6d647d2048f5ef67246845_e5c0f8486fe1056e54d1db408a8->e5c0f9cf3a216b3105e6a35555afamily_e5c0f6d647d2048f5ef67246845_e5c0f8486fe1056e54d1db408a8->e5c0fabdfed6877e282f361d060family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->e5c0f6d647d2048f5ef67246845family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->dfc4c8c874f248faf596564f0d5family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->e5c104a65605cc70931d47b5696family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->e5c105bf1183ac7f8ecf599c8b6