Hans Erichsson

Namn

NamnHans Erichsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1580, Gärdet, Grangärde (W)
Död≈1643, Gärdet, Grangärde (W)
YrkeHemmansbrukare

Familj

MakaAnna Ersdotter (1588 - 1628-03-30)
Vigsel≈1605
MakaMarit Ersdotter (1598 - )
Vigsel1630-12-28
DotterAnna Hansdotter (1607 - )
SonErich Hansson (1609-07-20 - )
DotterElisabet Hansdotter (1612-01-17 - 1685-05-15)
DotterKarin Hansdotter (≈1620 - )
DotterMarit Hansdotter (1627 - 1660-09-23)
SonLars Hansson (1632-01-29 - )
DotterBarbro Hansdotter (1635-08-09 - )
DotterKerstin Hansdotter (1639-02-24 - )

Släktskap

Treee5be3dc57a66ab2ccedeb950bbbHansErichsson≈1580 - ≈1643family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb->family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5c07efa9eb2385261f64d1e9d4e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb->family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5c07efa9eb2385261f64d1e9d4e5c07cc05aa129ffa6dcc349959ErichHansson1609 - e5c07fc958539ee5e8e4220fc6cLarsHansson1632 - dfc46f54b532264db6dcd5ea154ElisabetHansdotter1612 - 1685e5be2e02e306bbc866bc7d9d778MaritHansdotter1627 - 1660e5c07c2196e61c54d59d5779c65AnnaHansdotter1607 - e5c07e058d7200e594dd0a379e2KarinHansdotter≈1620 - e5c0804fe9db3df0160d65502BarbroHansdotter1635 - e5c080dbfb934f0c82f1f992c92KerstinHansdotter1639 - e5be3dfaccf7afb08a6886ca842AnnaErsdotter1588 - 1628e5be3dfaccf7afb08a6886ca842->family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842e5c07efa9eb2385261f64d1e9d4MaritErsdotter1598 - e5c07efa9eb2385261f64d1e9d4->family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5c07efa9eb2385261f64d1e9d4family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842->e5c07cc05aa129ffa6dcc349959family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842->dfc46f54b532264db6dcd5ea154family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842->e5be2e02e306bbc866bc7d9d778family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842->e5c07c2196e61c54d59d5779c65family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842->e5c07e058d7200e594dd0a379e2family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5c07efa9eb2385261f64d1e9d4->e5c07fc958539ee5e8e4220fc6cfamily_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5c07efa9eb2385261f64d1e9d4->e5c0804fe9db3df0160d65502family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5c07efa9eb2385261f64d1e9d4->e5c080dbfb934f0c82f1f992c92