Pehr Pehrsson

Namn

NamnPehr Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1662-12-26, Hyttgården, Kvarngärdet, Grangärde (W)
Död

Familj

FarPehr Olofsson (≈1625 - )
MorKirstin Håkansdotter (≈1630 - )
HalvsysterCarin Pehrsdotter (1650-12-10 - )
HalvsysterLisbet Pehrsdotter (1654-04-16 - 1654-10-15)
HalvsysterAnna Pehrsdotter (1656-07-13 - 1731-03-01)
HalvsysterKerstin Pehrsdotter (1658-06-16 - )
HalvsysterMarit Pehrsdotter (1660-03-11 - )

Släktskap

Treee5be328611759a803fcb787aee3PehrPehrsson1662 - e5be0c845a739c4319597a9b8d0PehrOlofsson≈1625 - e5be06c9f60f4b538d0935a336AnnaPehrsdotter1656 - 1731e5be0c845a739c4319597a9b8d0->e5be06c9f60f4b538d0935a336e5be2f624d8278f421e25fe871cCarinPehrsdotter1650 - e5be0c845a739c4319597a9b8d0->e5be2f624d8278f421e25fe871ce5be300049e60eda70bbd0851ccLisbetPehrsdotter1654 - 1654e5be0c845a739c4319597a9b8d0->e5be300049e60eda70bbd0851cce5be31394a132cbf9a1eafd280dKerstinPehrsdotter1658 - e5be0c845a739c4319597a9b8d0->e5be31394a132cbf9a1eafd280de5be31ccc556ed9f061af8471c3MaritPehrsdotter1660 - e5be0c845a739c4319597a9b8d0->e5be31ccc556ed9f061af8471c3family_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be0e66ff26632d86908f6caa3e5be0c845a739c4319597a9b8d0->family_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be0e66ff26632d86908f6caa3e5bd5bbc3413a6924e402c1df7eOlofLarsson1579 - 1630family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e->family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21AnnaErsdotter1593 - 1656e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21e5be0e66ff26632d86908f6caa3KirstinHåkansdotter≈1630 - e5be0e66ff26632d86908f6caa3->family_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be0e66ff26632d86908f6caa3family_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be0e66ff26632d86908f6caa3->e5be328611759a803fcb787aee3family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->e5be0c845a739c4319597a9b8d0