Anna Pehrsdotter

Namn

NamnAnna Pehrsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1656-07-13, Sunnansjö, Grangärde (W)
Död1731-03-01, Norhyttan, Grangärde (W)

Familj

FarPehr Olofsson (≈1625 - )
MorMarit Hansdotter (1627 - 1660-09-23)
SysterCarin Pehrsdotter (1650-12-10 - )
SysterLisbet Pehrsdotter (1654-04-16 - 1654-10-15)
SysterKerstin Pehrsdotter (1658-06-16 - )
SysterMarit Pehrsdotter (1660-03-11 - )
HalvbrorPehr Pehrsson (1662-12-26 - )
MakeJöns Erichsson (1654-12-08 - 1729-07-11)
Vigsel1674-02-08
DotterMalin Jönsdotter (1676-09-21 - )
SonPeder Jönsson (1679-03-29 - )
SonErich Jönsson (1681-03-18 - )
DotterCarin Jönsdotter (1683-12-07 - )
DotterCherstin Jönsdotter (1685-11-08 - 1686-02-20)
DotterAnna Jönsdotter (1686-12-12 - )
SonAnders Jönsson (1689-02-03 - )
DotterElisabet Jönsdotter (1691-04-17 - )
SonOlof Jönsson (1693-07-23 - )
SonJohan Jönsson (1695-07-14 - )
DotterMarit Jönsdotter (1701-05-09 - 1757)

Släktskap

Treee5be0c845a739c4319597a9b8d0PehrOlofsson≈1625 - e5be328611759a803fcb787aee3PehrPehrsson1662 - e5be0c845a739c4319597a9b8d0->e5be328611759a803fcb787aee3family_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be2e02e306bbc866bc7d9d778e5be0c845a739c4319597a9b8d0->family_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be2e02e306bbc866bc7d9d778e5bd5bbc3413a6924e402c1df7eOlofLarsson1579 - 1630family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e->family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbbHansErichsson≈1580 - ≈1643family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb->family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842e5be08a2fda3b034cfc263b0504OlofJönsson1693 - e5be092feda4ee99fcad14cdc98JohanJönsson1695 - e5be0a235f944a41545e510fb30ErichJönsson1681 - e5be102f16868668f7fefccd279PederJönsson1679 - e5be12cd4ae7eb1676ece132acfAndersJönsson1689 - e5be068e54a3b423bbbf9786baJönsErichsson1654 - 1729family_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336e5be068e54a3b423bbbf9786ba->family_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336e5be06c9f60f4b538d0935a336AnnaPehrsdotter1656 - 1731e5be06c9f60f4b538d0935a336->family_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21AnnaErsdotter1593 - 1656e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21e5be2e02e306bbc866bc7d9d778MaritHansdotter1627 - 1660e5be2e02e306bbc866bc7d9d778->family_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be2e02e306bbc866bc7d9d778e5be3dfaccf7afb08a6886ca842AnnaErsdotter1588 - 1628e5be3dfaccf7afb08a6886ca842->family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842e5bdf632d42623da31fa97993bdMaritJönsdotter1701 - 1757e5be0f96fd7401097e80a8304f7MalinJönsdotter1676 - e5be10de69669bc50b0755d1adbCarinJönsdotter1683 - e5be116a1e27d7e26ab4df0389aCherstinJönsdotter1685 - 1686e5be122543c21e838ad53bd0ae4AnnaJönsdotter1686 - e5be135b88e56a9eff055d21c3dElisabetJönsdotter1691 - e5be2f624d8278f421e25fe871cCarinPehrsdotter1650 - e5be300049e60eda70bbd0851ccLisbetPehrsdotter1654 - 1654e5be31394a132cbf9a1eafd280dKerstinPehrsdotter1658 - e5be31ccc556ed9f061af8471c3MaritPehrsdotter1660 - family_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be2e02e306bbc866bc7d9d778->e5be06c9f60f4b538d0935a336family_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be2e02e306bbc866bc7d9d778->e5be2f624d8278f421e25fe871cfamily_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be2e02e306bbc866bc7d9d778->e5be300049e60eda70bbd0851ccfamily_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be2e02e306bbc866bc7d9d778->e5be31394a132cbf9a1eafd280dfamily_e5be0c845a739c4319597a9b8d0_e5be2e02e306bbc866bc7d9d778->e5be31ccc556ed9f061af8471c3family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->e5be0c845a739c4319597a9b8d0family_e5be3dc57a66ab2ccedeb950bbb_e5be3dfaccf7afb08a6886ca842->e5be2e02e306bbc866bc7d9d778family_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5be08a2fda3b034cfc263b0504family_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5be092feda4ee99fcad14cdc98family_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5be0a235f944a41545e510fb30family_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5be102f16868668f7fefccd279family_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5be12cd4ae7eb1676ece132acffamily_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5bdf632d42623da31fa97993bdfamily_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5be0f96fd7401097e80a8304f7family_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5be10de69669bc50b0755d1adbfamily_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5be116a1e27d7e26ab4df0389afamily_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5be122543c21e838ad53bd0ae4family_e5be068e54a3b423bbbf9786ba_e5be06c9f60f4b538d0935a336->e5be135b88e56a9eff055d21c3d