Barbro Larsdotter

Namn

NamnBarbro Larsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1624, Sunnansjö, Grangärde (W)
Död1672-04-21, Västansjö, Grangärde (W)

Familj

MakeErich Olofsson (≈1618 - 1665-03-12)
Vigsel1648-11-19
SonJon Erichsson (1650-05-01 - )
SonErich Erichsson (1652-09-08 - 1658-07-04)
SonHans Erichsson (1654-10-14 - )
DotterBrita Erichsdotter (1657-01-12 - 1658-02-21)
SonErich Ersson (1658-11-15 - 1718-03-25)
DotterBrita Erichsdotter (1661-10-06 - )
SonOlof Erichsson (1665-07-02 - )

Släktskap

Treee5bda32250e7a2d46b3e9a484cbErichErsson1658 - 1718e5bde3e0cb41f5fcec7eda47a1bJonErichsson1650 - e5bde47d9f017922f24c0d8aacaErichErichsson1652 - 1658e5bde53c2d525563b46569f477cHansErichsson1654 - e5bde71e6b7290b16d153da0212OlofErichsson1665 - e5bde0bfcb47a92f5507f50a33aErichOlofsson≈1618 - 1665family_e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a_e5bde18b0e156d599409b9cce68e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a->family_e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a_e5bde18b0e156d599409b9cce68e5bde18b0e156d599409b9cce68BarbroLarsdotter1624 - 1672e5bde18b0e156d599409b9cce68->family_e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a_e5bde18b0e156d599409b9cce68e5bde5cef391b1c2c895dd759acBritaErichsdotter1657 - 1658e5bde6939cb5580e09395607db9BritaErichsdotter1661 - family_e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a_e5bde18b0e156d599409b9cce68->e5bda32250e7a2d46b3e9a484cbfamily_e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a_e5bde18b0e156d599409b9cce68->e5bde3e0cb41f5fcec7eda47a1bfamily_e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a_e5bde18b0e156d599409b9cce68->e5bde47d9f017922f24c0d8aacafamily_e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a_e5bde18b0e156d599409b9cce68->e5bde53c2d525563b46569f477cfamily_e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a_e5bde18b0e156d599409b9cce68->e5bde71e6b7290b16d153da0212family_e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a_e5bde18b0e156d599409b9cce68->e5bde5cef391b1c2c895dd759acfamily_e5bde0bfcb47a92f5507f50a33a_e5bde18b0e156d599409b9cce68->e5bde6939cb5580e09395607db9