Halfvar Olsson

Namn

NamnHalfvar Olsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarOlof Larsson (1579 - 1630-03-29)
MorAnna Ersdotter (1593 - 1656-05-04)
BrorLars Olofsson (≈1612 - )
BrorWernich Olofsson (≈1618 - )
BrorWidich Olofsson (1620 - )
SysterSara Olofsdotter (≈1622 - )
SysterAnna Olofsdotter (1629-10-04 - )
BrorPehr Olofsson (≈1625 - )
MakaMarit Andersdotter (1615 - 1687-04-05)
Vigsel1647-11-21
DotterCarin Halfvarsdotter (1647-11-21 - 1701-12-01)
DotterMargreta Halfvarsdotter (1653-06-24 - )
SonHalfvar Halfvarsson (1655-01-19 - 1655-02-04)
SonOlof Halfvarsson (1655-01-19 - 1655-02-18)

Släktskap

Treee5baeeb8c844592d9c7ad8bf5f3HalfvarOlsson≈1615 - ≈1660family_e5baeeb8c844592d9c7ad8bf5f3_e5baeeece394320e98d91a1ccfde5baeeb8c844592d9c7ad8bf5f3->family_e5baeeb8c844592d9c7ad8bf5f3_e5baeeece394320e98d91a1ccfde5bd5bbc3413a6924e402c1df7eOlofLarsson1579 - 1630family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e->family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21e5bd5f48e984d4dee3223b2716HalfvarHalfvarsson1655 - 1655e5bd5ffb0c31b7a79205eb0aea6OlofHalfvarsson1655 - 1655e5bd64f8b946a97649d8011443fLarsOlofsson≈1612 - e5bd657b47c5af8213354258f4bWernichOlofsson≈1618 - e5bd6614f3f72e3214565c936dWidichOlofsson1620 - e5be0c845a739c4319597a9b8d0PehrOlofsson≈1625 - e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21AnnaErsdotter1593 - 1656e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21e5baee6577611f843e8c4c1f20CarinHalfvarsdotter1647 - 1701e5bd5e9837c5cb22ea3c3d117e2MargretaHalfvarsdotter1653 - e5baeeece394320e98d91a1ccfdMaritAndersdotter1615 - 1687e5baeeece394320e98d91a1ccfd->family_e5baeeb8c844592d9c7ad8bf5f3_e5baeeece394320e98d91a1ccfde5bd66952807a8e2638f84c45d5SaraOlofsdotter≈1622 - e5bd6785fe37eda0136101eb433AnnaOlofsdotter1629 - family_e5baeeb8c844592d9c7ad8bf5f3_e5baeeece394320e98d91a1ccfd->e5bd5f48e984d4dee3223b2716family_e5baeeb8c844592d9c7ad8bf5f3_e5baeeece394320e98d91a1ccfd->e5bd5ffb0c31b7a79205eb0aea6family_e5baeeb8c844592d9c7ad8bf5f3_e5baeeece394320e98d91a1ccfd->e5baee6577611f843e8c4c1f20family_e5baeeb8c844592d9c7ad8bf5f3_e5baeeece394320e98d91a1ccfd->e5bd5e9837c5cb22ea3c3d117e2family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->e5baeeb8c844592d9c7ad8bf5f3family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->e5bd64f8b946a97649d8011443ffamily_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->e5bd657b47c5af8213354258f4bfamily_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->e5bd6614f3f72e3214565c936dfamily_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->e5be0c845a739c4319597a9b8d0family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->e5bd66952807a8e2638f84c45d5family_e5bd5bbc3413a6924e402c1df7e_e5bd5bdec86593f8c6a9a4c6a21->e5bd6785fe37eda0136101eb433