Brita Erichsdotter

Namn

NamnBrita Erichsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1590, Kyrkbyn, Grangärde (W)
BosattSörvik, Grangärde (W)
Död1636-01-06, Sörvik, Grangärde (W)

Familj

MakeWidich Erichsson (≈1590 - 1632-02-26)
Vigsel≈1615
MakeHennicke Halfvarsson (1591 - 1651-11-22)
Vigsel1635-07-12
DotterKarin Widichsdotter (1617 - )
DotterMargta Widichsdotter (1622 - )
SonJohan Widichsson (1624 - 1663-12-29)

Släktskap

Treee5ba9a42fd678aeecfd6b29bc2fJohanWidichsson1624 - 1663e5baa8802b4526af17db060b15fWidichErichsson≈1590 - 1632family_e5baa8802b4526af17db060b15f_e5baaa192841ec6ec739d33ea77e5baa8802b4526af17db060b15f->family_e5baa8802b4526af17db060b15f_e5baaa192841ec6ec739d33ea77e5baaec78427c7e376774fb28f9HennickeHalfvarsson1591 - 1651family_e5baaec78427c7e376774fb28f9_e5baaa192841ec6ec739d33ea77e5baaec78427c7e376774fb28f9->family_e5baaec78427c7e376774fb28f9_e5baaa192841ec6ec739d33ea77e5baaa192841ec6ec739d33ea77BritaErichsdotter≈1590 - 1636e5baaa192841ec6ec739d33ea77->family_e5baa8802b4526af17db060b15f_e5baaa192841ec6ec739d33ea77e5baaa192841ec6ec739d33ea77->family_e5baaec78427c7e376774fb28f9_e5baaa192841ec6ec739d33ea77e5baabe85d873f261c8d78c2b90KarinWidichsdotter1617 - e5baac85cd02df95f5509a6a0deMargtaWidichsdotter1622 - family_e5baa8802b4526af17db060b15f_e5baaa192841ec6ec739d33ea77->e5ba9a42fd678aeecfd6b29bc2ffamily_e5baa8802b4526af17db060b15f_e5baaa192841ec6ec739d33ea77->e5baabe85d873f261c8d78c2b90family_e5baa8802b4526af17db060b15f_e5baaa192841ec6ec739d33ea77->e5baac85cd02df95f5509a6a0de