Karin Larsdotter

Namn

NamnKarin Larsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1626, Kyrkbyn, Grangärde (W)
Död

Familj

FarLars Hansson (≈1590 - 1671-05-07)
MorBarbro Olofsdotter (1588 - 1663-02-22)
BrorWidich Larsson (≈1628-07-13 - 1689-11-17)
BrorOlof Larsson (1630-02-28 - )
BrorHans Larsson (1636 - 1669-09-05)

Släktskap

Treee19b0c83b17290d111c9176e5aaLarsHansson≈1590 - 1671family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdfe19b0c83b17290d111c9176e5aa->family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdfe5b788e55203a264a9cb25278efOlofTidichsson≈1560 - 1636family_e5b788e55203a264a9cb25278ef_e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46eae5b788e55203a264a9cb25278ef->family_e5b788e55203a264a9cb25278ef_e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46eae19b08252381dd60d589a2d2ff6WidichLarsson≈1628 - 1689e5b78c0f334112738685f974c63OlofLarsson1630 - e5b78ca10c54e040a59dff93244HansLarsson1636 - 1669e5b78b850edea2ce2cc9622814KarinLarsdotter≈1626 - e5b788028ad7818a666ec34bcdfBarbroOlofsdotter1588 - 1663e5b788028ad7818a666ec34bcdf->family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdfe5b7892a1c16c5fdfa90ddf46eaKarinHalfvarsdotter≈1565 - 1636e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46ea->family_e5b788e55203a264a9cb25278ef_e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46eafamily_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdf->e19b08252381dd60d589a2d2ff6family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdf->e5b78c0f334112738685f974c63family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdf->e5b78ca10c54e040a59dff93244family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdf->e5b78b850edea2ce2cc9622814family_e5b788e55203a264a9cb25278ef_e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46ea->e5b788028ad7818a666ec34bcdf