Barbro Olofsdotter

Namn

NamnBarbro Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1588, Kyrkbyn, Grangärde (W)
Död1663-02-22, Holen, Grangärde (W)

Familj

FarOlof Tidichsson (≈1560 - 1636-11-20)
MorKarin Halfvarsdotter (≈1565 - 1636-11-01)
SysterAnna Olofsdotter (1605 - )
MakeLars Hansson (≈1590 - 1671-05-07)
Vigsel[1608-1626] (beräknat)
DotterKarin Larsdotter (≈1626 - )
SonWidich Larsson (≈1628-07-13 - 1689-11-17)
SonOlof Larsson (1630-02-28 - )
SonHans Larsson (1636 - 1669-09-05)

Släktskap

Treee5b788e55203a264a9cb25278efOlofTidichsson≈1560 - 1636family_e5b788e55203a264a9cb25278ef_e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46eae5b788e55203a264a9cb25278ef->family_e5b788e55203a264a9cb25278ef_e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46eae19b08252381dd60d589a2d2ff6WidichLarsson≈1628 - 1689e5b78c0f334112738685f974c63OlofLarsson1630 - e5b78ca10c54e040a59dff93244HansLarsson1636 - 1669e19b0c83b17290d111c9176e5aaLarsHansson≈1590 - 1671family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdfe19b0c83b17290d111c9176e5aa->family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdfe5b788028ad7818a666ec34bcdfBarbroOlofsdotter1588 - 1663e5b788028ad7818a666ec34bcdf->family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdfe5b7892a1c16c5fdfa90ddf46eaKarinHalfvarsdotter≈1565 - 1636e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46ea->family_e5b788e55203a264a9cb25278ef_e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46eae5b78b850edea2ce2cc9622814KarinLarsdotter≈1626 - e5b78f9465954895147093a39e6AnnaOlofsdotter1605 - family_e5b788e55203a264a9cb25278ef_e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46ea->e5b788028ad7818a666ec34bcdffamily_e5b788e55203a264a9cb25278ef_e5b7892a1c16c5fdfa90ddf46ea->e5b78f9465954895147093a39e6family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdf->e19b08252381dd60d589a2d2ff6family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdf->e5b78c0f334112738685f974c63family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdf->e5b78ca10c54e040a59dff93244family_e19b0c83b17290d111c9176e5aa_e5b788028ad7818a666ec34bcdf->e5b78b850edea2ce2cc9622814