Lars Pehrsson

Namn

NamnLars Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1662-09-14, Kyrkbyn, Grangärde (W)
Död

Familj

FarPehr Erichsson ([1602-1612] - 1675)
MorElisabet Bengtsdotter (≈1630 - [1670-1710])
HalvsysterElisabet Persdotter (1637-10-28 - 1683-11-02)
HalvsysterMargreta Pehrsdotter (1640-01-16 - )
HalvsysterKarin Pehrsdotter (1645-09-14 - )
SysterKirstin Pehrsdotter (1660-06-24 - )
SysterSara Pehrsdotter (1664-03-04 - 1682-02-12)

Släktskap

Treee5b783a478345c39c067172b70fLarsPehrsson1662 - e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32cBengtLarsson≈1600 - [1669-1680]family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c->family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5e4bfb6575f27a8eda6ae095368bLarsOlofsson≈1575 - ≈1640e4bfb6575f27a8eda6ae095368b->e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32ce5b77faae0417725e581fdf2298PehrErichsson[1602-1612] - 1675e19b08450323277540c88fdfed1ElisabetPersdotter1637 - 1683e5b77faae0417725e581fdf2298->e19b08450323277540c88fdfed1e5b79dfcd5c7783022d6e42a4daMargretaPehrsdotter1640 - e5b77faae0417725e581fdf2298->e5b79dfcd5c7783022d6e42a4dae5b79e882f1325e54dd7a02fa29KarinPehrsdotter1645 - e5b77faae0417725e581fdf2298->e5b79e882f1325e54dd7a02fa29family_e5b77faae0417725e581fdf2298_e4bfb37bf807ce060967e3b6a76e5b77faae0417725e581fdf2298->family_e5b77faae0417725e581fdf2298_e4bfb37bf807ce060967e3b6a76e4bfb37bf807ce060967e3b6a76ElisabetBengtsdotter≈1630 - [1670-1710]e4bfb37bf807ce060967e3b6a76->family_e5b77faae0417725e581fdf2298_e4bfb37bf807ce060967e3b6a76e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b51599 - ≈1665e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5e5b782fbfa05ee309e1f40fa237KirstinPehrsdotter1660 - e5b784411f52100a92642c523a8SaraPehrsdotter1664 - 1682family_e4bfae0712d3ecf4b1e9c03c32c_e4bfaf4645e27e1e9a51452e0b5->e4bfb37bf807ce060967e3b6a76family_e5b77faae0417725e581fdf2298_e4bfb37bf807ce060967e3b6a76->e5b783a478345c39c067172b70ffamily_e5b77faae0417725e581fdf2298_e4bfb37bf807ce060967e3b6a76->e5b782fbfa05ee309e1f40fa237family_e5b77faae0417725e581fdf2298_e4bfb37bf807ce060967e3b6a76->e5b784411f52100a92642c523a8