Marit Pehrsdotter

Namn

NamnMarit Pehrsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1631-02-13, Grangärde (W)
Död

Familj

FarPehr Mårtensson (1603 - 1672-04-08)
MorKarin Pehrsdotter (≈1612 - 1634-06-22)
SysterBarbro Pehrsdotter (1627 - )
BrorHans Pehrsson (1629-07-26 - )
BrorJohan Pehrsson (1632-05-02 - )
HalvsysterKarin Persdotter (1635-09-08 - 1720-12-02)
HalvbrorMatts Pehrsson (1638-01-21 - )
HalvsysterKerstin Pehrsdotter (1640-05-17 - )
HalvbrorPehr Pehrsson (1642 - 1657-07-26)
HalvbrorChristopher Pehrsson (1645-03-02 - )
HalvsysterElisabet Pehrsdotter (1648-07-30 - )
HalvbrorMårten Pehrsson (1651-01-19 - )
HalvbrorOloff Pehrsson (1654-01-25 - )

Släktskap

Treee5a7067835d15d9d0fde75dadacPehrMårtensson1603 - 1672e5b40b6e72e24aa5c6dee60927eMattsPehrsson1638 - e5a7067835d15d9d0fde75dadac->e5b40b6e72e24aa5c6dee60927ee5b40cece641373a47939c4ac7fPehrPehrsson1642 - 1657e5a7067835d15d9d0fde75dadac->e5b40cece641373a47939c4ac7fe5b40d9a0a248277fe00e317d8eChristopherPehrsson1645 - e5a7067835d15d9d0fde75dadac->e5b40d9a0a248277fe00e317d8ee5b40eb3a8852a211af923f4902MårtenPehrsson1651 - e5a7067835d15d9d0fde75dadac->e5b40eb3a8852a211af923f4902e5b40f31141fbdbce1c6bf9f36OloffPehrsson1654 - e5a7067835d15d9d0fde75dadac->e5b40f31141fbdbce1c6bf9f36de78e61326912178a645fa6435fKarinPersdotter1635 - 1720e5a7067835d15d9d0fde75dadac->de78e61326912178a645fa6435fe5b40bffafe197d468a5c5ecd3aKerstinPehrsdotter1640 - e5a7067835d15d9d0fde75dadac->e5b40bffafe197d468a5c5ecd3ae5b40e2a1925f41c002c5d0a25cElisabetPehrsdotter1648 - e5a7067835d15d9d0fde75dadac->e5b40e2a1925f41c002c5d0a25cfamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696e5a7067835d15d9d0fde75dadac->family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0MårtenFransson1569 - 1649family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4be9fae65e65efb948bc4c43MatsOlofsson[1519-1549] - [1611-1629]dfc4be1541e7e781b242dd340a6MaritMatsdotter1572 - 1666dfc4be9fae65e65efb948bc4c43->dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4da73b3ec7624e194e23191PehrMattsson1572 - 1659family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4da73b3ec7624e194e23191->family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4ddc11f53d59c31bb53687b1MatsHalvarsson≈1540 - [1599-1620]dfc4ddc11f53d59c31bb53687b1->dfc4da73b3ec7624e194e23191e5b408f7888d0cabded524408fHansPehrsson1629 - e5b40a782f213aa4e0f53dac6abJohanPehrsson1632 - e5b409aee98527133eb5767697aMaritPehrsdotter1631 - dfc4be1541e7e781b242dd340a6->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6e5c104a65605cc70931d47b5696KarinPehrsdotter≈1612 - 1634e5c104a65605cc70931d47b5696->family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696dfc4da8da6a2a19711dcefc198dMaritMattsdotter≈1585 - 1635dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198de5b4085710273c6684966cceec7BarbroPehrsdotter1627 - family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b408f7888d0cabded524408ffamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b40a782f213aa4e0f53dac6abfamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b409aee98527133eb5767697afamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b4085710273c6684966cceec7family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7067835d15d9d0fde75dadacfamily_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->e5c104a65605cc70931d47b5696