Simon Erichsson

Namn

NamnSimon Erichsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1575, Gärdet, Grangärde (W)
Död1645-12-21, Gärdet, Grangärde (W)
YrkeHemmansbrukare

Familj

MakaN N
Vigsel≈1600
MakaMarit Olofsdotter (1585 - 1660-07-15)
Vigsel1629-10-18
SonErich Simonsson (≈1605 - )
SonAnders Simonsson (≈1608 - )
SonPehr Simonsson (1610 - )
SonMatts Simonsson (1612 - 1652-10-24)
DotterSara Simonsdotter (1615 - )
DotterBarbro Simonsdotter (1616-04-20 - )
DotterBrita Simonsdotter (1622 - )
DotterAnna Simonsdotter (1630-05-09 - )
SonOlof Simonsson (1632-05-27 - )

Släktskap

Treee5ad12325bc90da00b8d98e095SimonErichsson≈1575 - 1645e5ad08de5911426f024eb1518e9MattsSimonsson1612 - 1652e5ad12325bc90da00b8d98e095->e5ad08de5911426f024eb1518e9e5ad14281ba2d80bfc670bac588ErichSimonsson≈1605 - e5ad12325bc90da00b8d98e095->e5ad14281ba2d80bfc670bac588e5ad14bd856515e25f749bb4eaeAndersSimonsson≈1608 - e5ad12325bc90da00b8d98e095->e5ad14bd856515e25f749bb4eaee5ad15621132bd57b276eaca1f4PehrSimonsson1610 - e5ad12325bc90da00b8d98e095->e5ad15621132bd57b276eaca1f4e5ad15db6b722c159a4e5485ffdSaraSimonsdotter1615 - e5ad12325bc90da00b8d98e095->e5ad15db6b722c159a4e5485ffde5ad165eb915296437d8e6f70c0BarbroSimonsdotter1616 - e5ad12325bc90da00b8d98e095->e5ad165eb915296437d8e6f70c0e5ad16f873b3e233e1eca9d9f5aBritaSimonsdotter1622 - e5ad12325bc90da00b8d98e095->e5ad16f873b3e233e1eca9d9f5afamily_e5ad12325bc90da00b8d98e095_e5ad17dd55652dba9e488f0f079e5ad12325bc90da00b8d98e095->family_e5ad12325bc90da00b8d98e095_e5ad17dd55652dba9e488f0f079e5ad19a8bdb43e4189d5b4e74c4OlofSimonsson1632 - e5ad1900c75b1cb2114787ad3dAnnaSimonsdotter1630 - e5ad17dd55652dba9e488f0f079MaritOlofsdotter1585 - 1660e5ad17dd55652dba9e488f0f079->family_e5ad12325bc90da00b8d98e095_e5ad17dd55652dba9e488f0f079family_e5ad12325bc90da00b8d98e095_e5ad17dd55652dba9e488f0f079->e5ad19a8bdb43e4189d5b4e74c4family_e5ad12325bc90da00b8d98e095_e5ad17dd55652dba9e488f0f079->e5ad1900c75b1cb2114787ad3d