Barbro Hansdotter

Namn

NamnBarbro Hansdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1620, Holen, Grangärde (W)
Död

Familj

FarHans Mattsson (1572 - 1662-02-02)
MorElin (1575 - 1652-12-22)
SysterElin Hansdotter (1599 - )
BrorErich Hansson (≈1605 - )
BrorMatts Hansson (1608 - 1675-11-02)
SysterAnna Hansdotter (≈1610 - )
SysterMargreta Hansdotter (1611 - )
SysterBrita Hansdotter (1616 - )
SysterKarin Hansdotter (1622 - )

Släktskap

Treee5a9fd9b0cefd22c098604d0b7HansMattsson1572 - 1662family_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7->family_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9e5a9fdf2a056547b2e6035cfaceMattsOlofsson[1520-1550] - [1572-1628]family_e5a9fdf2a056547b2e6035cface_e5a9fe0f42215f1aa22ff82f066e5a9fdf2a056547b2e6035cface->family_e5a9fdf2a056547b2e6035cface_e5a9fe0f42215f1aa22ff82f066e5a9fd16e5566b4463ecd1e8864MattsHansson1608 - 1675e5aa0651f92378cd6a18faae2e5ErichHansson≈1605 - e5aa08638211910c67b6d3ce810BarbroHansdotter≈1620 - e5a9fe0f42215f1aa22ff82f066AnnaOlofsdotter≈1550 - 1630e5a9fe0f42215f1aa22ff82f066->family_e5a9fdf2a056547b2e6035cface_e5a9fe0f42215f1aa22ff82f066e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9Elin1575 - 1652e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9->family_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9e5aa05b7d6716efc6faab92142dElinHansdotter1599 - e5aa06ee58721f07340c9c892d8AnnaHansdotter≈1610 - e5aa07802a070192093c340562MargretaHansdotter1611 - e5aa07f715e6ccf623adef828a4BritaHansdotter1616 - e5aa08fa1aa28ad9b6333af9badKarinHansdotter1622 - family_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9->e5a9fd16e5566b4463ecd1e8864family_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9->e5aa0651f92378cd6a18faae2e5family_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9->e5aa08638211910c67b6d3ce810family_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9->e5aa05b7d6716efc6faab92142dfamily_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9->e5aa06ee58721f07340c9c892d8family_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9->e5aa07802a070192093c340562family_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9->e5aa07f715e6ccf623adef828a4family_e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7_e5a9fdb85441f2399ff99ed27d9->e5aa08fa1aa28ad9b6333af9badfamily_e5a9fdf2a056547b2e6035cface_e5a9fe0f42215f1aa22ff82f066->e5a9fd9b0cefd22c098604d0b7