Nils Jonsson

Namn

NamnNils Jonsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1594, Kyrkbyn, Grangärde (W)
Död1650-06-30, Kyrkbyn, Grangärde (W)

Familj

FarJon Nilsson (≈1570 - 1636-03-06)
MorAnna Mattsdotter (≈1570 - )
BrorHans Jonsson (1604 - 1656-05-04)

Släktskap

Treee5a7552b97b762c4a03a84fa7deNilsJonsson1594 - 1650e5a751d02003e57b917483f3f68JonNilsson≈1570 - 1636family_e5a751d02003e57b917483f3f68_e5a751ea4db2f21cb45de28f21ce5a751d02003e57b917483f3f68->family_e5a751d02003e57b917483f3f68_e5a751ea4db2f21cb45de28f21ce17de61f6634db653daf757d2fcHansJonsson1604 - 1656e5a751ea4db2f21cb45de28f21cAnnaMattsdotter≈1570 - e5a751ea4db2f21cb45de28f21c->family_e5a751d02003e57b917483f3f68_e5a751ea4db2f21cb45de28f21cfamily_e5a751d02003e57b917483f3f68_e5a751ea4db2f21cb45de28f21c->e5a7552b97b762c4a03a84fa7defamily_e5a751d02003e57b917483f3f68_e5a751ea4db2f21cb45de28f21c->e17de61f6634db653daf757d2fc