Anna Mattsdotter

Namn

NamnAnna Mattsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

MakeJon Nilsson (≈1570 - 1636-03-06)
Vigsel≈1590
SonNils Jonsson (1594 - 1650-06-30)
SonHans Jonsson (1604 - 1656-05-04)

Släktskap

Treee17de61f6634db653daf757d2fcHansJonsson1604 - 1656e5a7552b97b762c4a03a84fa7deNilsJonsson1594 - 1650e5a751d02003e57b917483f3f68JonNilsson≈1570 - 1636family_e5a751d02003e57b917483f3f68_e5a751ea4db2f21cb45de28f21ce5a751d02003e57b917483f3f68->family_e5a751d02003e57b917483f3f68_e5a751ea4db2f21cb45de28f21ce5a751ea4db2f21cb45de28f21cAnnaMattsdotter≈1570 - e5a751ea4db2f21cb45de28f21c->family_e5a751d02003e57b917483f3f68_e5a751ea4db2f21cb45de28f21cfamily_e5a751d02003e57b917483f3f68_e5a751ea4db2f21cb45de28f21c->e17de61f6634db653daf757d2fcfamily_e5a751d02003e57b917483f3f68_e5a751ea4db2f21cb45de28f21c->e5a7552b97b762c4a03a84fa7de