Kerstin Esbiörnsdotter

Namn

NamnKerstin Esbiörnsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1634-09-07, Rosshaga, Grangärde (W)
Död

Familj

FarEsbiörn Eriksson (1591 - 1655-07-01)
MorIngeborg Olofsdotter (≈1600 - )
HalvbrorLars Esbiörnsson (1615-11-19 - )
HalvsysterKarin Esbiörnsdotter (1617 - )
HalvbrorJohan Esbiörnsson (≈1620 - )
HalvsysterBrita Esbiörnsdotter (1622 - )
HalvbrorErich Esbiörnsson (1624 - )
HalvbrorHans Esbiörsson (≈1628-04-27 - 1685-05-06)
HalvsysterAnna Esbiörnsdotter (1630 - )
HalvbrorPehr Esbiörnsson (1633-03-24 - 1635-11-29)
BrorMathias Esbiörnsson (1638-01-28 - )
SysterMargreta Esbiörnsdotter (1639-05-19 - )
BrorAnders Esbiörnsson (1642 - 1698-05-15)

Släktskap

Treee17dec285b7347ce0511bda2488EsbiörnEriksson1591 - 1655e17dcd81a0e26ba55bb03354187HansEsbiörsson≈1628 - 1685e17dec285b7347ce0511bda2488->e17dcd81a0e26ba55bb03354187e5a72f62af0401eacba3723a715LarsEsbiörnsson1615 - e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a72f62af0401eacba3723a715e5a7308ac92471009aeef379e68JohanEsbiörnsson≈1620 - e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a7308ac92471009aeef379e68e5a731c0c306d0d58be11603472ErichEsbiörnsson1624 - e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a731c0c306d0d58be11603472e5a732d10c52325d7b8f99f4c35PehrEsbiörnsson1633 - 1635e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a732d10c52325d7b8f99f4c35e5a72fff3ee305367e9cdece901KarinEsbiörnsdotter1617 - e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a72fff3ee305367e9cdece901e5a731186c41e28b4391b212e4fBritaEsbiörnsdotter1622 - e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a731186c41e28b4391b212e4fe5a732491f78fd6263daa1e91AnnaEsbiörnsdotter1630 - e17dec285b7347ce0511bda2488->e5a732491f78fd6263daa1e91family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e5a72e2a8055f1c0d22a5fb509fe17dec285b7347ce0511bda2488->family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e5a72e2a8055f1c0d22a5fb509fe5a71c2a4796e64975120489788ErichOlofsson[1541-1561] - [1591-1628]family_e5a71c2a4796e64975120489788_e5a71c4617d18ec14e88e5cac0e5a71c2a4796e64975120489788->family_e5a71c2a4796e64975120489788_e5a71c4617d18ec14e88e5cac0e5a73b50790581f9c2a33a9c01fMathiasEsbiörnsson1638 - e5a73ca709050ff75a60ea8ab40AndersEsbiörnsson1642 - 1698e5a73a932743d101eac61dacbc5KerstinEsbiörnsdotter1634 - e5a71c4617d18ec14e88e5cac0BritaLarsdotter1562 - 1654e5a71c4617d18ec14e88e5cac0->family_e5a71c2a4796e64975120489788_e5a71c4617d18ec14e88e5cac0e5a72e2a8055f1c0d22a5fb509fIngeborgOlofsdotter≈1600 - e5a72e2a8055f1c0d22a5fb509f->family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e5a72e2a8055f1c0d22a5fb509fe5a73bef105b87c3bdb3d192a4MargretaEsbiörnsdotter1639 - family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e5a72e2a8055f1c0d22a5fb509f->e5a73b50790581f9c2a33a9c01ffamily_e17dec285b7347ce0511bda2488_e5a72e2a8055f1c0d22a5fb509f->e5a73ca709050ff75a60ea8ab40family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e5a72e2a8055f1c0d22a5fb509f->e5a73a932743d101eac61dacbc5family_e17dec285b7347ce0511bda2488_e5a72e2a8055f1c0d22a5fb509f->e5a73bef105b87c3bdb3d192a4family_e5a71c2a4796e64975120489788_e5a71c4617d18ec14e88e5cac0->e17dec285b7347ce0511bda2488