Pehr Mårtensson

Namn

NamnPehr Mårtensson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1603, Gärdet, Grangärde (W)
Död1672-04-08, Kvarngärdet, Grangärde (W)
YrkeHemmansbrukare
YrkeNämndeman

Familj

FarMårten Fransson (1569 - 1649-07-22)
MorMarit Matsdotter (1572 - 1666)
BrorAnders Mårtensson (1599 - 1674-07-12)
BrorHans Mårtensson (1606-05-31 - )
BrorChristopher Mårtensson (1609 - 1679-12-29)
BrorMårten Mårtensson (1612 - )
BrorMatts Mårtensson (1614 - )
SysterBarbro Mårtensdotter (1616 - )
SysterKarin Mårtensdotter (1617 - )
MakaKarin Pehrsdotter (≈1612 - 1634-06-22)
Vigsel≈1626
MakaElisabet Mickelsdotter (1609-12-29 - 1698-05-01)
Vigsel1635-07-12
DotterBarbro Pehrsdotter (1627 - )
SonHans Pehrsson (1629-07-26 - )
DotterMarit Pehrsdotter (1631-02-13 - )
SonJohan Pehrsson (1632-05-02 - )
DotterKarin Persdotter (1635-09-08 - 1720-12-02)
SonMatts Pehrsson (1638-01-21 - )
DotterKerstin Pehrsdotter (1640-05-17 - )
SonPehr Pehrsson (1642 - 1657-07-26)
SonChristopher Pehrsson (1645-03-02 - )
DotterElisabet Pehrsdotter (1648-07-30 - )
SonMårten Pehrsson (1651-01-19 - )
SonOloff Pehrsson (1654-01-25 - )

Släktskap

Treee5a7067835d15d9d0fde75dadacPehrMårtensson1603 - 1672family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870e5a7067835d15d9d0fde75dadac->family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696e5a7067835d15d9d0fde75dadac->family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0MårtenFransson1569 - 1649family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4be9fae65e65efb948bc4c43MatsOlofsson[1519-1549] - [1611-1629]dfc4be1541e7e781b242dd340a6MaritMatsdotter1572 - 1666dfc4be9fae65e65efb948bc4c43->dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4bee20ff547514159d721859OlofPersson[1485-1519] - [1549-1599]dfc4bee20ff547514159d721859->dfc4be9fae65e65efb948bc4c43e5b408f7888d0cabded524408fHansPehrsson1629 - e5b40a782f213aa4e0f53dac6abJohanPehrsson1632 - e5b40b6e72e24aa5c6dee60927eMattsPehrsson1638 - e5b40cece641373a47939c4ac7fPehrPehrsson1642 - 1657e5b40d9a0a248277fe00e317d8eChristopherPehrsson1645 - e5b40eb3a8852a211af923f4902MårtenPehrsson1651 - e5b40f31141fbdbce1c6bf9f36OloffPehrsson1654 - dfc4bab6cc73c31f0d549498fcdChristopherMårtensson1609 - 1679e5a705da595411c5f64b5a730a2AndersMårtensson1599 - 1674e5a7074ccb91f4d91cdfabdf02aHansMårtensson1606 - e5a707f6ab61acc5f36b9687f9MårtenMårtensson1612 - e5a7088bb694646b56b71e6613bMattsMårtensson1614 - dfc4be1541e7e781b242dd340a6->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6de78e61326912178a645fa6435fKarinPersdotter1635 - 1720e5b4085710273c6684966cceec7BarbroPehrsdotter1627 - e5b409aee98527133eb5767697aMaritPehrsdotter1631 - e5b40bffafe197d468a5c5ecd3aKerstinPehrsdotter1640 - e5b40e2a1925f41c002c5d0a25cElisabetPehrsdotter1648 - e5b4026cce63dedc6c32d98e870ElisabetMickelsdotter1609 - 1698e5b4026cce63dedc6c32d98e870->family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870e5c104a65605cc70931d47b5696KarinPehrsdotter≈1612 - 1634e5c104a65605cc70931d47b5696->family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696e5a709146f18efcd0b5b327114BarbroMårtensdotter1616 - e5a70a8eb2f7c9b7d1e859a9244KarinMårtensdotter1617 - family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870->e5b40b6e72e24aa5c6dee60927efamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870->e5b40cece641373a47939c4ac7ffamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870->e5b40d9a0a248277fe00e317d8efamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870->e5b40eb3a8852a211af923f4902family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870->e5b40f31141fbdbce1c6bf9f36family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870->de78e61326912178a645fa6435ffamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870->e5b40bffafe197d468a5c5ecd3afamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5b4026cce63dedc6c32d98e870->e5b40e2a1925f41c002c5d0a25cfamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b408f7888d0cabded524408ffamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b40a782f213aa4e0f53dac6abfamily_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b4085710273c6684966cceec7family_e5a7067835d15d9d0fde75dadac_e5c104a65605cc70931d47b5696->e5b409aee98527133eb5767697afamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7067835d15d9d0fde75dadacfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->dfc4bab6cc73c31f0d549498fcdfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a705da595411c5f64b5a730a2family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7074ccb91f4d91cdfabdf02afamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a707f6ab61acc5f36b9687f9family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7088bb694646b56b71e6613bfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a709146f18efcd0b5b327114family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a70a8eb2f7c9b7d1e859a9244