Anders Mårtensson

Namn

NamnAnders Mårtensson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1599, Gärdet, Grangärde (W)
Död1674-07-12, Kvarngärdet, Grangärde (W)
YrkeHemmansbrukare

Familj

FarMårten Fransson (1569 - 1649-07-22)
MorMarit Matsdotter (1572 - 1666)
BrorPehr Mårtensson (1603 - 1672-04-08)
BrorHans Mårtensson (1606-05-31 - )
BrorChristopher Mårtensson (1609 - 1679-12-29)
BrorMårten Mårtensson (1612 - )
BrorMatts Mårtensson (1614 - )
SysterBarbro Mårtensdotter (1616 - )
SysterKarin Mårtensdotter (1617 - )
MakaBarbro Andersdotter (1604 - 1676-06-24)
Vigsel1635-07-12
DotterKarin Andersdotter (1636-05-08 - )
DotterBarbro Andersdotter (1638-05-20 - )
SonPär Andersson (1639-06-29 - [1703-1719])
SonAnders Andersson (1642-12-13 - )
DotterElisabet Andersdotter (1644-08-14 - )
DotterMarit Andersdotter (1646-06-14 - )

Släktskap

Treee5a705da595411c5f64b5a730a2AndersMårtensson1599 - 1674family_e5a705da595411c5f64b5a730a2_eb6c18b093e7fe0856eddfd8096e5a705da595411c5f64b5a730a2->family_e5a705da595411c5f64b5a730a2_eb6c18b093e7fe0856eddfd8096dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0MårtenFransson1569 - 1649family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4be9fae65e65efb948bc4c43MatsOlofsson[1519-1549] - [1611-1629]dfc4be1541e7e781b242dd340a6MaritMatsdotter1572 - 1666dfc4be9fae65e65efb948bc4c43->dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4bee20ff547514159d721859OlofPersson[1485-1519] - [1549-1599]dfc4bee20ff547514159d721859->dfc4be9fae65e65efb948bc4c43de795ed7e6248f94741d557f331PärAndersson1639 - [1703-1719]eb6c1d590663e81b26cb689255aAndersAndersson1642 - dfc4bab6cc73c31f0d549498fcdChristopherMårtensson1609 - 1679e5a7067835d15d9d0fde75dadacPehrMårtensson1603 - 1672e5a7074ccb91f4d91cdfabdf02aHansMårtensson1606 - e5a707f6ab61acc5f36b9687f9MårtenMårtensson1612 - e5a7088bb694646b56b71e6613bMattsMårtensson1614 - dfc4be1541e7e781b242dd340a6->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6eb6c1bdaa4d3ec56383e226954eKarin Andersdotter1636 - eb6c1c97efa7fc8c80bd9606808BarbroAndersdotter1638 - eb6c1df903271805412c305afbaElisabetAndersdotter1644 - eb6c1e986f729827f7a89bf7895MaritAndersdotter1646 - eb6c18b093e7fe0856eddfd8096BarbroAndersdotter1604 - 1676eb6c18b093e7fe0856eddfd8096->family_e5a705da595411c5f64b5a730a2_eb6c18b093e7fe0856eddfd8096e5a709146f18efcd0b5b327114BarbroMårtensdotter1616 - e5a70a8eb2f7c9b7d1e859a9244KarinMårtensdotter1617 - family_e5a705da595411c5f64b5a730a2_eb6c18b093e7fe0856eddfd8096->de795ed7e6248f94741d557f331family_e5a705da595411c5f64b5a730a2_eb6c18b093e7fe0856eddfd8096->eb6c1d590663e81b26cb689255afamily_e5a705da595411c5f64b5a730a2_eb6c18b093e7fe0856eddfd8096->eb6c1bdaa4d3ec56383e226954efamily_e5a705da595411c5f64b5a730a2_eb6c18b093e7fe0856eddfd8096->eb6c1c97efa7fc8c80bd9606808family_e5a705da595411c5f64b5a730a2_eb6c18b093e7fe0856eddfd8096->eb6c1df903271805412c305afbafamily_e5a705da595411c5f64b5a730a2_eb6c18b093e7fe0856eddfd8096->eb6c1e986f729827f7a89bf7895family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a705da595411c5f64b5a730a2family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->dfc4bab6cc73c31f0d549498fcdfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7067835d15d9d0fde75dadacfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7074ccb91f4d91cdfabdf02afamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a707f6ab61acc5f36b9687f9family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a7088bb694646b56b71e6613bfamily_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a709146f18efcd0b5b327114family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->e5a70a8eb2f7c9b7d1e859a9244