Matts Christophersson

Namn

NamnMatts Christophersson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1633-09-29, Broby, Grangärde (W)
Död1636-01-24

Familj

FarChristopher Mårtensson (1609 - 1679-12-29)
MorAnna Pehrsdotter (1614 - 1688-10-14)
BrorHans Christophersson (1635-10-27 - )
SysterMarit Christophersdotter (1637-02-05 - 1637)
SysterMarit Christophersdotter (1638-03-04 - 1722-11-09)
BrorPehr Christophersson (1639-03-24 - )
BrorMårten Christophersson (1641-05-01 - )
SysterElisabet Christophersdotter (1643-02-24 - )
BrorChristopher Christophersson (1644-03-17 - 1644-05-05)
BrorMatts Christophersson (1645-02-23 - )
BrorAnders Christophersson (1646-09-26 - )
BrorChristopher Christophersson (1648-04-23 - )
SysterAnna Christophersdotter (1650-07-14 - )
BrorErich Christophersson (1652-02-22 - )
BrorOlof Christophersson (1654-07-16 - )
BrorSamuel Christophersson (1657-07-26 - )

Släktskap

Treee5a6f2923a03889e5725389aa48MattsChristophersson1633 - 1636dfc4bab6cc73c31f0d549498fcdChristopherMårtensson1609 - 1679family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd->family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0MårtenFransson1569 - 1649family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4be9fae65e65efb948bc4c43MatsOlofsson[1519-1549] - [1611-1629]dfc4be1541e7e781b242dd340a6MaritMatsdotter1572 - 1666dfc4be9fae65e65efb948bc4c43->dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4da73b3ec7624e194e23191PehrMattsson1572 - 1659family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4da73b3ec7624e194e23191->family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4ddc11f53d59c31bb53687b1MatsHalvarsson≈1540 - [1599-1620]dfc4ddc11f53d59c31bb53687b1->dfc4da73b3ec7624e194e23191e5a6f36874f28c9dd6cda456f2cHansChristophersson1635 - e5a6f6492014b36e9ac199d5ca8PehrChristophersson1639 - e5a6f6d7c3278b3c97917ff8c32MårtenChristophersson1641 - e5a6f8243ae6be89cf5db31144cChristopherChristophersson1644 - 1644e5a6f8e4b94456a5dab4e1a6738MattsChristophersson1645 - e5a6f9a91ff5bb622113ad9407dAndersChristophersson1646 - e5a6fa3aa876b322f3fd5934a05ChristopherChristophersson1648 - e5a6fdc5fd659a2e3c1e41793ceErichChristophersson1652 - e5a6fe630815a2368783039c16bOlofChristophersson1654 - e5a6fefdef67fe1d085055af4d5SamuelChristophersson1657 - dfc4be1541e7e781b242dd340a6->family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6dfc4c8c874f248faf596564f0d5AnnaPehrsdotter1614 - 1688dfc4c8c874f248faf596564f0d5->family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5dfc4da8da6a2a19711dcefc198dMaritMattsdotter≈1585 - 1635dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->family_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198ddfc4a8622aa7295a00181ba235bMaritChristophersdotter1638 - 1722e5a6f410f876eb5b9596bd66f66MaritChristophersdotter1637 - 1637e5a6f798e5243c77331110294c3ElisabetChristophersdotter1643 - e5a6fac6cd71efde8fde6583f90AnnaChristophersdotter1650 - family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f2923a03889e5725389aa48family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f36874f28c9dd6cda456f2cfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f6492014b36e9ac199d5ca8family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f6d7c3278b3c97917ff8c32family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f8243ae6be89cf5db31144cfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f8e4b94456a5dab4e1a6738family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f9a91ff5bb622113ad9407dfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fa3aa876b322f3fd5934a05family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fdc5fd659a2e3c1e41793cefamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fe630815a2368783039c16bfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fefdef67fe1d085055af4d5family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->dfc4a8622aa7295a00181ba235bfamily_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f410f876eb5b9596bd66f66family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6f798e5243c77331110294c3family_dfc4bab6cc73c31f0d549498fcd_dfc4c8c874f248faf596564f0d5->e5a6fac6cd71efde8fde6583f90family_dfc4bdf4d81315e659c9eafe7f0_dfc4be1541e7e781b242dd340a6->dfc4bab6cc73c31f0d549498fcdfamily_dfc4da73b3ec7624e194e23191_dfc4da8da6a2a19711dcefc198d->dfc4c8c874f248faf596564f0d5