Olof Pehrsson

Namn

NamnOlof Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1570, By, Norrbärke (W)
Död≈1640, Riset, By, Norrbärke (W)

Familj

FarPehr Larsson (≈1530 - ≈1610)
HalvbrorLars Pehrsson (≈1572 - )
HalvbrorMatts Pehrsson (≈1575 - )
HalvsysterN N (≈1580 - )
MakaAnna ([1580-1585] - )
Vigsel≈1605
MakaIngeborg ([1590-1620] - [1671-1691])
Vigsel
DotterElin Olofsdotter (≈1605 - [1644-1675])
SonPehr Olsson (≈1610 - ≈1660)
DotterMarith Olofsdotter (≈1615 - )
DotterKarin Olofsdotter (≈1620 - )
DotterIngeborg Olofsdotter (≈1625 - )
DotterKerstin Olofsdotter (1628 - )
DotterIngeborg Olofsdotter (≈1625 - 1674)

Anteckningar

Enligt Vadfors hette Olof Pehrssons hustru Anna. I HF framgår att Halvard Sigfridssons svärmor hette Ingeborg. Tills vidare antaget att det rör sig om två giften.

Släktskap

Treee59a5a8cf5535e7f44a423dc305OlofPehrsson≈1570 - ≈1640family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_dd9e5ccaf902da135b372200a4e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_dd9e5ccaf902da135b372200a4family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e55a10db23026b507b840a1b663PehrLarsson≈1530 - ≈1610e55a10db23026b507b840a1b663->e59a5a8cf5535e7f44a423dc305e55a11e302e1ad77a5afec90c83LarsPehrsson≈1572 - e55a10db23026b507b840a1b663->e55a11e302e1ad77a5afec90c83e55a1284155318e803a3678bdd1MattsPehrsson≈1575 - e55a10db23026b507b840a1b663->e55a1284155318e803a3678bdd1e55a13101fa1c6a16ab8ec12f41≈1580 - e55a10db23026b507b840a1b663->e55a13101fa1c6a16ab8ec12f41e55a13b89a47cedd74a15f5a408LarsPehrsson≈1500 - ≈1560family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802e55a13b89a47cedd74a15f5a408->family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802e55a15e7de42dd3756f6c51dd4Påhl≈1480 - [1515-1560]e55a146c1436f0b79f9ae4802Påhlsdotter≈1500 - [1530-1580]e55a15e7de42dd3756f6c51dd4->e55a146c1436f0b79f9ae4802e55a0927af81002230dfcba55bbPehrOlsson≈1610 - ≈1660e55a146c1436f0b79f9ae4802->family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0IngeborgOlofsdotter≈1625 - 1674de9316d07307df2587bfee5bc4bElinOlofsdotter≈1605 - [1644-1675]e55a09f640d22c819f4603fd200MarithOlofsdotter≈1615 - e55a0a9ef1552d422cc82ba4d49IngeborgOlofsdotter≈1625 - e55a0f8d1897d3be185128c7bc4KarinOlofsdotter≈1620 - e55a101b3dd654eab2219c32384KerstinOlofsdotter1628 - dd9e5ccaf902da135b372200a4Ingeborg[1590-1620] - [1671-1691]dd9e5ccaf902da135b372200a4->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_dd9e5ccaf902da135b372200a4e55a07ef50c6181b2e5878fdd52Anna[1580-1585] - e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_dd9e5ccaf902da135b372200a4->dd9e58f24573cf42ccd2bdc8cc0family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a0927af81002230dfcba55bbfamily_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->de9316d07307df2587bfee5bc4bfamily_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a09f640d22c819f4603fd200family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a0a9ef1552d422cc82ba4d49family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a0f8d1897d3be185128c7bc4family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a101b3dd654eab2219c32384family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802->e55a10db23026b507b840a1b663